Aktia Nordic

Aktiefond som placerar i Norden

Aktia Nordic passar dig som:

  • vill investera i en fond som placerar främst i nordiska aktier och på så sätt dra nytta av bolagens tillväxtpotential på området
  • är medveten om möjligheterna och riskerna som aktiemarknaderna för med sig
  • vill få diversifiering även via valutor
  • har en lång placeringshorisont

Den nordiska aktiemarknaden består av ett brett urval av såväl små bolag som bolag i miljardklassen. Den nordiska hemmamarknaden kännetecknas av relativt starka ekonomier som bidrar med en stadig grund för ekonomisk tillväxt. Dessutom har den nordiska marknaden en stark anknytning till den internationella ekonomiska tillväxten genom exportdrivna bolag.

Läs mer om vår förvaltning här.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare-dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Aktiefond som placerar huvudsakligen i nordiska aktier
Fondförvaltare Jan Brännback och Janne Lähdesmäki / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Grundad 15.5.2006
Registreringsland Finland
Active share 67,1 % 29.12.2017
Jämförelseindex VINX Benchmark Net Index EUR
Andelsslag Avkastningsandelar (A) och tillväxtandelar (B)
Minimiteckning 50 euro/teckning eller 20 euro/månadspar
Förvaltningsprovision p.a. 1,86 % (inklusive förvarsprovision
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision 1 %
Inlösenprovision 1 %
Gör fondteckning

Logga in och gör fondteckningen med dina nätbanks­koder.

Du kan logga in med följande bankers koder: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, POP Banken, S-Banken, Sparbanken, Ålandsbanken.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
22.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
2,183700 € 2,78% 3,33% 9,56% 10,45% 12,05% 6,90%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde A-andel B-andel
22.1.2018 1,591700 € 2,183700 €