Aktia Nordic Small Cap

Aktiefond som placerar i små och medelstora nordiska bolag

Aktia Nordic Small Cap passar dig som:

  • vill investera i en fond som placerar främst i aktier i små och medelstora bolag i Norden och på så sätt dra nytta av den långsiktiga tillväxtpotentialen hos små och medelstora bolag
  • vill få diversifiering även via valutor
  • är medveten om möjligheterna och riskerna som aktiemarknaderna för med sig
  • har en lång placeringshorisont

Den nordiska aktiemarknaden består av ett brett urval av såväl små bolag som bolag i miljardklassen. Den nordiska hemmamarknaden kännetecknas av relativt starka ekonomier som bidrar med en stadig grund för ekonomisk tillväxt. Dessutom har den nordiska marknaden en stark anknytning till den internationella ekonomiska tillväxten genom exportdrivna bolag.

Läs mer om vår förvaltning här.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens faktablad för investerare -dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Aktiefond som placerar i huvudsakligen i aktier i små och medelstora bolag i Norden
Fondförvaltare Jan Brännback och Janne Lähdesmäki / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Grundad 24.9.2011
Registreringsland Finland
Active share 86,4 % 30.6.2017
Jämförelseindex Carnegie Nordic Small Cap Return
Andelsslag Avkastningsandelar (A,C) och tillväxtandelar (B,D)
Minimiteckning 50 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Förvaltningsprovision p.a. 1,99 % (inklusive förvarsprovision)
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision 1 %
Inlösenprovision 1 %
  1. A- och B-andelarnas minimiteckningsgränser, minimiteckningsgränser för andra andelsserier finns i fondprospektet.
  2. A- och B-andelarnas förvaltningsprovisioner, förvaltningsprovisioner för andra andelsserier finns i fondprospektet.
Gör fondteckning

Logga in och gör fondteckningen med dina nätbanks­koder.

Du kan logga in med följande bankers koder: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, POP Banken, S-Banken, Sparbanken, Ålandsbanken.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
15.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
3,123400 € 5,30% -2,82% 7,16% 16,46% 16,18% 19,77%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde A-andel B-andel C-andel D-andel
15.1.2018 2,444800 € 3,123400 € 2,576000 € 3,291000 €