Swedbank Robur Rysslandfond

Aktiefond som placerar i Ryssland

Swedbank Robur Rysslandfond passar dig som:

  • vill investera i en fond som placerar främst i ryska bolags aktier och på så sätt dra nytta av tillväxtpotentialen hos ryska bolag
  • vill få diversifiering även via valutor
  • är medveten om möjligheterna och riskerna som aktiemarknaderna för med sig
  • har en lång placeringshorisont

Ryssland är till arealen det största landet i världen och dess råvarureserver är enorma. Landet är världens största producent av gas och olja, en av de största metallproducenterna i världen och inom landets gränser finns ca 20 % av världens totala skogsareal. Intäkterna från naturreserverna sprids effektivt på de övriga sektorerna och även om oljepriset fortfarande utgör en viktig komponent i den ryska ekonomi har Ryssland en stor oljefond genom vilken landet kan skydda sig mot möjliga kommande krissituationer. Fondens officiella värderingsvaluta är svensk krona.

Investeraren bör alltid bekanta sig med fondens basfakta för investerare -dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Aktiefond som placerar huvudsakligen i ryska bolag
Fondförvaltare Kristofer Barret och Elena Lovén / Swedbank Robur Fonder Ab
Grundad 23.3.1998, Sverige
Jämförelseindex Finns inte
Andelsslag Tillväxtandelar
Minimiteckning 100 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Förvaltningsprovision p.a. 2,42 % (inklusive förvarsprovision)
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision via Aktia 1 %
Inlösenprovision via Aktia 1 %

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-%

riskklass
19.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
2,615421 € 5,74% 12,95% 5,06% 21,35% 1,15% 4,14%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning