Aktia Secura

Blandfond som placerar i aktier och ränteinstrument

Aktia Secura passar dig som:

  • vill investera i en fond som placerar på både aktie- och räntemarknaderna och på sätt dra nytta av en bredare diversifiering
  • vill få diversifiering även via valutor
  • har en medellång till lång placeringshorisont

Genom en blandfond kommer du åt både aktie- och räntemarknaderna med en investering. Tack vare ränteplaceringarna har blandfonder generellt sett en lägre risk än aktiefonder. Tyngdpunkten mellan placeringarna i fonden motsvarar den rådande situationen på marknaden och den justeras enligt marknadsläget. Aktia Secura placerar vanligtvis 50 % i räntebärande värdepapper och 50 % i aktier. Av fonden kan högst 80 % vara placerade i aktier.

Läs mera om vår förvaltning här.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare -dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Blandfond som placerar huvudsakligen i internationella aktier och europeiska ränteinstrument
Fondförvaltare Andreas Bergman och Jonne Sandström / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Grundad 15.10.1987
Registreringsland Finland
Jämförelseindex 25 % OMXH Port GI, 25 % MSCI Total Return World Net EUR, 25 % Barclays Capital Euro-Aggregate Government Treasury, 25 % Barclays Capital Euro-Aggregate 500 MM Corporate
Andelsslag Avkastningsandelar (A,E) och tillväxtandelar (B,F)
Minimiteckning 50 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Förvaltningsprovision p.a. A,B 1,87 % E,F 2,18 % (inklusive förvarsprovision
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision 1 %
Inlösenprovision 1 %

Teckningen utförs enligt gemensamma stadgar för fonderna och fondspecifika stadgar.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
20.9.2017 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
0,924400 € 0,98% 1,64% 6,95% 4,91% 6,99% 5,85%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde A-andel B-andel E-andel F-andel
20.9.2017 0,438600 € 0,924400 € 1,456300 € 2,656500 €