Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+

Korträntefond som placerar på tillväxtmarknaderna

Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ passar dig som:

  • vill investera på tillväxtmarknader genom en korträntefond som placerar i lokal valuta och på så sätt dra nytta av den ekonomiska utvecklingen på tillväxtmarknaderna
  • söker tilläggsavkastning genom valutor
  • har en medellång till lång placeringshorisont

För bara 10 år sedan var tillväxtländerna i mycket högre grad än idag beroende av finansiering i annan valuta. I nuläget sker finansieringen huvudsakligen via masskuldebrev som utfärdas i egen valuta och 80 % av de räntepapper som utfärdas på tillväxtmarknaderna emitteras i lokal valuta. Räntenivån på tillväxtmarknaderna är högre än på de utvecklade marknaderna och den ekonomiska tillväxten är snabbare än i i-länderna, vilket stöder den lokala valutans utveckling.

Läs mer om vår portföljförvaltning här.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare –dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Korträntefond som placerar huvudsakligen globalt i tillväxtländernas penningmarknadsinstrument och masskuldebrev utfärdade i lokal valuta
Fondförvaltare Timo Leinonen och Jetro Siekkinen / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Grundad 6.6.2011
Registreringsland Finland
Jämförelseindex JP Morgan ELMI+ EUR
Andelsslag Avkastningsandelar (A,C) och tillväxtandelar (B,D)
Minimiteckning 50 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Förvaltningsprovision p.a. 1,20 % (inklusive förvarsprovision)
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision 0,5 %
Inlösenprovision 0,5 %
  1. Mera information om de övriga andelsseriernas minimiteckningsgränser finns i fondprospektet
  2. A- och B-andelens förvaltningsprovision, arvoden för andra andelar finns i fondprospektet
Gör fondteckning

Logga in och gör fondteckningen med dina nätbanks­koder.

Du kan logga in med följande bankers koder: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, POP Banken, S-Banken, Sparbanken, Ålandsbanken.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
19.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
1,094200 € -0,80% -2,05% -1,94% 0,19% 0,75% 1,37%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde A-andel B-andel C-andel D-andel
19.1.2018 0,911400 € 1,094200 € 0,935900 € 1,123600 €