Spara under lånetiden

Alla har vi drömmar: en resa, en bil eller en ny bostad. Sedan finns det också mera överraskande behov.

Det är smart att spara redan när du amorterar på ditt lån. På det sättet får du ett boägg för både planerade och överraskande utgifter.

Men ska du börja spara först när du har betalat ditt bolån eller samtidigt som du amorterar på lånet?

Vi har gjort en jämförelse av hur Max och Osmo sparat för att göra alternativen tydligare för dig.
 

Exempel 1: Spara under amorteringstiden

Osmo valde 25 år som lånetid för att också kunna spara åt sig själv under lånetiden. Han amorterade sitt lån med 615 euro/mån. och sparade 125 euro/mån.

Hans lånebetalning och sparsumma utgjorde samma belopp som Max amorterade sitt lån med. Efter att Osmo betalat bort sitt lån efter 25 år hade han 80 000 euro sparat.

Osmo hade också samlat en buffert som han kunde ha använt för oväntade utgifter.

I denna kalkyl är den förväntade årliga avkastningen 6 %. Avkastningsprocenten är ett exempel och utgör ingen garanti för faktisk avkastning.

 

Exempel 2: Betala lånet snarast möjligt

Max ville betala bort sitt bolån snabbt och betalade 740 euro/mån. i 20 års tid. Efter att ha betalat bort sitt lån hade Max 0 euro sparat. Han hade tur som inte fick några överraskande utgifter under lånetiden som han skulle ha behövt besparingar till.

Max började månadsspara först efter 20 år när han inte längre hade skulder och han sparade nu lika mycket som han betalade på sitt lån, 740 euro.

Fem år senare, dvs. 25 år efter att han tagit sitt bolån, hade Max 51 000 euro

Linjediagrammet som beskriver amorteringen av lånet är riktgivande och beaktar inte alla kostnader och avgifter som anknyts till lånet. Som totalränta för lånet används 1,70 % och räntan antas förbli oförändrad under hela lånetiden. Som återbetalningssätt har valts jämna rater. Under 25 års lånetid uppgår räntorna till totalt 34 766 €, under 20 år till totalt 27 419 €. Diagrammet kan inte användas som jämförelse mot bankens låneoffert.
 


Det är smart att spara samtidigt som du amorterar på ditt lån. Du tackar dig själv senare.

Lämna en kontaktbegäran