Spara under lånetiden

Det lönar sig att spara redan då du amorterar på ditt bostadslån. På så sätt får du ihop ett fint sparkapital och dessutom har du redan under lånetiden en buffert för oväntade utgifter.


Vilken månatliga summa passar din ekonomi?

Boka tid för en träff. Vi hjälper dig

  • att se vilka möjligheter du har att spara och placera
  • trygga återbetalningen av ditt bostadslån
  • amortera på ditt bostadslån och samtidigt spara ett lämpligt månadsbelopp

Tänk om du kunde få mer för samma månatliga summa?

Målet är att hålla dina månatliga utgifter på samma nivå som tidigare men fördela dem på ett nytt sätt så att du har möjlighet att spara en del av den summa du tidigare amorterat.

Exemplet nedan visar hur mycket mer du kunde spara genom att förlänga lånetiden en aning och spara den kvarstående delen av månadsraten jämfört med om du hade återbetalat lånet så fort som möjligt och först sedan börjat spara.


Anna sparar samtidigt som hon amorterar på sitt bostadslån

  • Amortering 615 euro/mån., placering 125 euro/mån., summa 740 euro/mån.
  • Efter 25 år har Anna betalat tillbaka sitt lån och dessutom sparat 80 000 euro.
  • Anna sparar redan under lånetiden ihop en ekonomisk buffert som hon vid behov kan utnyttja.

I denna kalkyl är den förväntade årliga avkastningen 6 %. Avkastningsprocenten är ett exempel och utgör ingen garanti för faktisk avkastning.


Minna återbetalar sitt lån så fort som möjligt

  • Amortering 740 euro/mån.
  • Efter 20 år då Minna betalat tillbaka sitt lån börjar hon månadsspara lika mycket som hon tidigare amorterade, 740 euro/mån.
  • Fem år senare, 25 år efter att Minna lyft sitt bostadslån har hon sparat 51 000 euro.
  • Under lånetiden hade Minna ingen buffert för oväntade utgifter.

Linjediagrammet som beskriver amorteringen av lånet är riktgivande och beaktar inte alla kostnader och avgifter som anknyts till lånet. Som totalränta för lånet används 1,70 % och räntan antas förbli oförändrad under hela lånetiden. Som återbetalningssätt har valts jämna rater. Under 25 års lånetid uppgår räntorna till totalt 34 766 €, under 20 år till totalt 27 419 €. Diagrammet kan inte användas som jämförelse mot bankens låneoffert.