Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera
Helhetslösningar för sparande

Helhetslösningar för sparande

Det enklaste sättet att se till att dina besparingar alltid är diversifierade enligt marknadsläget och enligt din egen placeringsprofil och dina målsättningar, är att dra nytta av våra helhetslösningar för sparande. Enligt dina önskemål kan du antingen helt utlokalisera placeringsbesluten till proffs eller själv ta hand om valet av placeringsobjekt.

Förvaltningsportföljer

De fondbaserade förvaltningsportföljerna gör storplacerarnas kapitalförvaltningstjänster tillgängliga för alla. De erbjuder en färdig helhetslösning där proffsen sköter om en optimal diversifiering av dina placeringar i enlighet med marknadssituationen och din egen placeringsprofil.

Bekanta dig med förvaltningsportföljerna

Försäkringsplacering och kapitaliseringsavtal

Försäkringsplaceringar är ett flexibelt och skatteeffektivt sätt att spara och placera på lång sikt, till exempel inför pensionen eller för ett barn. Placeringar i försäkringsformat är också ett flexibelt sätt att överföra egendom vidare från en generation till en annan.Blandfonder 

En blandfond är en smidig lösning om man vill placera både i räntor och aktier. Placeraren drar nytta av diversifieringen som en blandfond erbjuder eftersom den inom gränserna för sina stadgar viktar placeringarna i de placeringsobjekt som är gynnsamma i den aktuella marknadssituationen.

Den historiska avkastningen för blandfonder är på lång sikt ca 3–6 procent om året beroende på fondens placeringsinriktning. Blandfonder tillhör i regel riskklasserna 3–4.

Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.