Sjukkostnadsförsäkring

Vad är det för skillnad på en sjukkostnadsförsäkring och en olycksfallsförsäkring?

Hos Aktia kan du välja att antingen teckna en sjukkostnadsförsäkring eller en olycksfallsförsäkring som merskydd till hemförsäkringen. Sjukkostnadsförsäkringen ersätter t.ex. vård- och undersökningskostnader såväl vid sjukdom som vid olycksfall, medan olycksfallsförsäkringen endast ersätter när du har råkat ut för en olycka.

Läs mera om sjukkostnadsförsäkringen.

Läs mera om olycksfallsförsäkringen.

Hur tecknar jag en sjukkostnadsförsäkring?

Sjukkostnadsförsäkringen är ett merskydd till Aktia Hemförsäkring. För att teckna sjukkostnadsförsäkringen behöver du fylla i en hälsodeklaration. Du kan be om en offert och hälsodeklarationsblankett från Försäkringsservice tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18). Aktias sjukkostnadsförsäkring är en kombination av sjukkostnads- och olycksfallsförsäkring och ersätter t.ex. vård- och undersökningskostnader som förorsakats av antingen sjukdom eller olycksfall. Således behöver du inte en separat olycksfallsförsäkring.

I vilken ålder kan jag teckna en sjukkostnadsförsäkring?

Sjukkostnadsförsäkringen kan tecknas från 2 månaders ålder till 59 års ålder. Läs mera om Aktias babyförsäkring, barnförsäkring och sjukkostnadsförsäkring.

I vilken ålder upphör sjukkostnadsförsäkringen?

För en vuxen upphör försäkringen för sjukkostnadens del vid 65 års ålder, varefter den fortsätter som en olycksfallsförsäkring som i sin tur upphör vid 80 års ålder. I ett barns försäkring kan åldern variera beroende på försäkringsavtalet. För mera information, kontakta Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8 – 18).

Hur ansöker jag om ersättning från sjukkostnadsförsäkringen?

Information om de maximala ersättningsbeloppen finns i försäkringsbrevet. Du kan ansöka om ersättning genom att fylla i ersättningsblanketten på nätet eller genom att skicka ersättningsansökan och kvitton per post.

Läs mera och fyll i ersättningsansökan.

 

Har sjukkostnadsförsäkringen en självrisk?

Självrisken kan variera beroende på försäkringsavtalet. Om du redan har en försäkring, hittar du mera information om självrisken också i ditt försäkringsbrev. För mera information, kontakta Försäkringsservice tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18). När du ber om en offert kan du även diskutera självriskalternativen.

Finns det ett maximiersättningsbelopp för vårdkostnaderna?

De maximala ersättningsbeloppen kan variera beroende på försäkringsavtalet. Om du redan har en försäkring hittar du mera information om de maximala ersättningsbeloppen i försäkringsbrevet. För mera information, kontakta Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18). När du ber om en offert kan du även diskutera ersättningsbeloppen.

Vilka skydd innehåller sjukkostnadsförsäkringen?

Försäkringen innehåller vanligtvis ersättning för vårdkostnader på grund av sjukdom och olycksfall samt en engångsersättning för bestående men och för dödsfall vid olycksfall. Sjukkostnadsförsäkringens innehåll kan variera beroende på försäkringsavtalet. Om du redan har en försäkring hittar du också mera information om försäkringens innehåll i försäkringsbrevet. För mera information, kontakta Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18).

Till vem betalas ersättningen från sjukkostnadsförsäkringen?

Ersättningen för vårdkostnader och bestående men p.g.a. olycka betalas till den försäkrade, medan ersättningen för dödsfall vid olycksfall betalas till den valda förmånstagaren.

Ersätter sjukkostnadsförsäkringen vårdkostnader som uppstår utomlands?

Hur sjukkostnadsförsäkringen ersätter utomlands kan variera beroende på försäkringsavtalet. Vi rekommenderar alltid att du tecknar en resenärförsäkring för utlandsresor För mera information, kontakta Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18).

Läs mera om resenärförsäkringen.