Strukturerade produkter

Jämfört med traditionella aktie- och ränteplaceringar får placeraren tillgång till kompletterande kombinationer av avkastning och risk med de strukturerade placeringsprodukterna. De räknas till så kallade alternativa placeringar, vars uppgift är att bidra med tilläggsdiversifiering i placeringsportföljen. Placeraren kan till exempel dra nytta av uppgången på aktiemarknaderna utan att utsättas för förlustrisken förknippad med traditionella aktieplaceringar.

De strukturerade produkterna delas in i två huvudkategorier: kapitalskyddade och icke-kapitalskyddade. De kapitalskyddade produkterna lämpar sig väl som ett komplement till andra placeringar för den som vill undvika risk. Via icke-kapitalskyddade produkter kan man placera till exempel på företagslånemarknader med hög avkastningspotential, eller med hjälp av hävstång dra nytta av utvecklingen på aktiemarknader med begränsad kapitalförlustrisk.  

Alla strukturerade produkter som Aktia har i sitt sortiment konkurrensutsätts bland nordiska emittenter för att garantera att kunderna får tillgång till produkterna med de bästa möjliga villkoren. Vi prioriterar alltid produkternas lämplighet för den individuella placerarens behov samt det rådande marknadsläget.

Säljs nu

Namn ISIN Värde Em.dag Förfallodag Risk
Aktia Aktieobligation Finland FI4000414719 100,00 21.2.2020 7.3.2025
  1. Emissionsdag

Alla våra produkter

Namn ISIN Värde Em.dag Förfallodag Risk
Aktia Aktieobligation Finland FI4000414719 100,00 21.2.2020 7.3.2025
  1. Emissionsdag

Placeringsobligation

Namn ISIN Värde Em.dag Förfallodag Risk
Aktia Aktieobligation Finland FI4000414719 100,00 21.2.2020 7.3.2025
  1. Emissionsdag

Förfallna

Namn ISIN Värde Em.dag Förfallodag Risk
  1. Emissionsdag