Aktia Aktiecertifikat Renare Europa

Skräddarsydd för en måttlig marknadssyn

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa är en högst femårig placering, vars avkastning baserar sig på kursutvecklingen för de största företagen på euroområdet. Aktia Aktiecertifikat Renare Europa erbjuder en möjlighet till ett placeringsobjekt som viktar företag med låga utsläpp samt attraktiv kupongavkastning och förtida återbetalning.

Aktiecertifikat skräddarsys alltid med beaktande av den rådande marknadssituationen och -synen. Aktiecertifikat som betalar kupongavkastning lämpar sig för en neutral eller måttligt positiv aktiemarknadssyn som en del av en diversifierad placeringsportfölj.

Aktiecertifikatet betalar en årlig fast kupongavkastning om aktiekurserna hålls på utgångsdagens nivå. Dessutom kan aktiecertifikatet förfalla i förtid redan efter ett år. Eventuella kupongavkastningar som inte har betalats betalas retroaktivt. Om aktiekurserna sjunker betalas ingen avkastning, men det placerade kapitalet är skyddat till en förutbestämd gräns.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med basfakta för investerare-dokumentet, marknadsföringsbroschyren, lånevillkoren och programbladet samt eventuella kompletteringar innan teckningen görs. Programbladets kompletteringar finns samlade på sidan Strukturerade produkter / Programblad.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europas villkorliga årliga avkastning bekräftades på emissionsdagen och är 6,15 %. Avkastningen betalas enligt lånevillkoren ifall den underliggande tillgången är minst på startnivå på årliga värderingsdagen. Referenstillgångens startvärde (EURO STOXX 50 Low Carbon EUR Price-indexets slutvärde 16.10.2020) var 152,38.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Värde och utvecklings-%

riskklass
30.11.2020 1 mån 6 kk 12 mån 3 år 5 år Från start
101,300000 14,76% 1,30%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning