Strukturerade produkter

Jämfört med traditionella aktie- och ränteplaceringar får placeraren tillgång till kompletterande kombinationer av avkastning och risk med strukturerade produkter. De räknas till så kallade alternativa placeringar, vars uppgift är att bidra med tilläggsdiversifiering i placeringsportföljen. Placeraren kan till exempel dra nytta av uppgången på aktiemarknaderna utan att utsättas för förlustrisken förknippad med traditionella aktieplaceringar.

Strukturerade produkter delas in i två huvudkategorier: kapitalskyddade och icke-kapitalskyddade. De kapitalskyddade produkterna lämpar sig väl som ett komplement till andra placeringar för den som vill undvika risk. Via icke-kapitalskyddade produkter kan man placera till exempel på företagslånemarknader med hög avkastningspotential, eller med hjälp av hävstång dra nytta av utvecklingen på aktiemarknader med begränsad kapitalförlustrisk.  

Vi prioriterar alltid produkternas lämplighet för den individuella placerarens behov samt det rådande marknadsläget.

Säljs nu

Namn ISIN Värde Em.dag Förfallodag Risk
  1. Emissionsdag

Alla våra produkter

Namn ISIN Värde Em.dag Förfallodag Risk
Aktia Aktieobligation Finland FI4000414719 106,53 21.2.2020 7.3.2025
Aktia Aktiecertifikat Finland Kupong FI4000439666 104,39 25.6.2020 9.7.2021
Aktia Aktiecertifikat Renare Europa FI4000442025 101,30 16.10.2020 30.10.2021
  1. Emissionsdag

Certifikat

Namn ISIN Värde Em.dag Förfallodag Risk
Aktia Aktiecertifikat Finland Kupong FI4000439666 104,39 25.6.2020 9.7.2021
Aktia Aktiecertifikat Renare Europa FI4000442025 101,30 16.10.2020 30.10.2021
  1. Emissionsdag

Placeringsobligation

Namn ISIN Värde Em.dag Förfallodag Risk
Aktia Aktieobligation Finland FI4000414719 106,53 21.2.2020 7.3.2025
  1. Emissionsdag

Förfallna

Namn ISIN Värde Em.dag Förfallodag Risk
  1. Emissionsdag