Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Bästa Taaleri kapitalförvaltningskund, varmt välkommen till Aktia!

Bästa Taaleri kapitalförvaltningskund, varmt välkommen till Aktia!

Då två starka och prisbelönta aktörer slås samman skapas en ännu starkare kapitalförvaltare. Samtidigt som vi ser fram emot de möjligheter som sammanslagningen för med sig vill vi göra allt så smidigt och lätt som möjligt för våra kunder.

Till ditt förfogande står fortfarande de välbekanta kapitalförvaltningstjänsterna – om än med ett bredare utbud – och betjäningen kommer också i fortsättningen att vara personlig och skräddarsydd. I helhetsutbudet ingår nu också omfattande bank- och försäkringstjänster.

Vi har här samlat svar på några praktiska frågor. Ifall du har ytterligare frågor gällande sammanslagningen eller Aktias produkter och utbud, kan du kontakta kundservicenumret som grundats enkom för Taaleris kunder 0800 02471 (vardagar kl. 9 -17).

Ja, din nuvarande bankir fortsätter att sköta dina ärenden precis som tidigare då det gäller frågor relaterade till Taaleri. Vi meddelar alltid separat om eventuella förändringar. I frågor som berör Aktia, kan du ringa kundservicenumret 0800 02471 (vardagar 9 - 17) som grundats enkom för Taaleris kunder.

För tillfället kan du fortsätta som tidigare. I frågor angående Taaleri är din kontaktperson Taaleris bankir och i frågor som berör Aktia kontaktar du Aktias bankir.

Tillsvidare i de nuvarande utrymmena på Kaserngatan i Helsingfors och på övriga orter som tidigare på Taaleri Varainhoitos kontor. Målsättningen är ändå att under maj månad i Helsingfors övergå till att använda Aktias nuvarande utrymmen på Arkadiagatan. Mera information om det ges senare.

Taaleris kundtjänst och bankir hjälper dig som tidigare.

Om du är intresserad av Aktias produkter eller tjänster, kan du kontakta din egen Taaleri-bankir. Du kan även ringa kundservicenumret 0800 02471 (vardagar 9–17) som grundats enkom för Taaleris kunder.

Båda kommer att förbli i bruk som tidigare. Det kommer dock att ske förändringar i det visuella utseendet. Vi fortsätter även att utveckla våra tjänster.

Avtalen kommer att initiellt överföras till Aktia som sådana och priserna förblir desamma.

De månatliga Navigeringarna fortsätter som tidigare. När koronasituationen lättar, kommer vi även att fortsätta arrangera fysiska tillställningar. I framtiden kommer vi också att utveckla evenemangen.

Ja. Nyhetsbrevet ’Ajan hermolla’ publiceras som tidigare på måndagar och våra onlinetjänster förblir i bruk. Det kommer att ske förändringar i det visuella utseendet.

Ja. Samarbetsavtalet emellan Taaleri Abp och Aktia möjliggör detta.

Impakti.fi -tjänsten och specialplaceringsfonden Taaleri Impakti överförs till Aktia som en följd av sammanslagningen och kommer att fortsätta som en viktig del av kaptalförvaltningstjänsterna.

Ja. Aktia betjänar flytande på finska och svenska, allt material produceras på båda språken.

Precis som tidigare, är dina personuppgifter säkra. Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet är nu en del av Aktiakoncernen, vilket betyder att kundinformation kan överlåtas inom koncernen i enlighet med den lagstiftning som gäller för finanssektorn, t.ex. för kundservice, riskhantering och marknadsföring.

Du kan utöva denna rättighet på två sätt:

  • Du kan logga in i nätbanken och fylla i blanketten för dataskyddsförfrågan. Du hittar blanketten under mellanbladet Meddelanden och Tjänster, under rubriken Dataskyddsförfrågan.
  • Du kan besöka vårt serviceställe och fylla i en motsvarande blankett. Du kan också printa ut blanketten och fylla i den färdigt hemma.

Observera att vår funktionär ska identifiera dig om du väljer alternativ två. Du behöver alltså en identitetshandling som är godkänd av oss, såsom ett pass eller identitetskort, då du besöker servicestället.

Svar på förfrågan ges beroende på kanalen på följande sätt:

  • Förfrågan i nätbanken: Svar i nätbanken
  • Förfrågan på servicestället: Svar per post till hemadressen

Vi uppger inte namnet offentligt. Du kan nå ombudet via e-post [email protected]