Chefsekonom Heidi Schauman

Heidi Schauman

Ekonomie doktor

Tfn 010 247 6708
heidi.schauman(at)aktia.fiJag är Aktias chefsekonom. Jag ansvarar för bankens makroekonomiska prognoser och analyser. Till mitt jobb hör att analysera händelser och fenomen såväl i Finlands ekonomi som i resten av världsekonomin. Analys av penningmarknaderna samt den ekonomiska politiken, speciellt penningpolitiken, utgör också en viktig del av jobbet.

Före jag kom till Aktia jobbade jag som euroområdesekonom på Nordea Markets i ett knappt år. Före det jobbade jag med flera olika uppgifter inom Finlands Bank. Även där arbetade jag en lång tid med att analysera euroområdets ekonomi samt med att bereda det penningpolitiska beslutsfattandet. Under den sista tiden på Finlands Bank deltog jag i prognosticerandet av Finlands ekonomi.

Under hela min karriär har jag följt med och analyserat de övriga nordiska länderna ur finländsk synvinkel, vilket jag alltid funnit mycket givande. En alldeles speciell plats i mitt hjärta har arbetsmarknaden. Matchningen på arbetsmarknaden var även ämnet för min doktorsavhandling. Jag disputerade år 2006 från Hanken.

Ekonomiska översikter

Sverige slår Finland – men varför?

Utsikterna för den finska ekonomin har förbättrats men helhetsbilden är fortfarande allt annat än rosig.

- Tillväxten i Finland förblir tyvärr svag under de kommande åren trots uppmuntrande signaler från realekonomin, säger Aktias chefsekonom Heidi Schauman i samband med publiceringen av Aktias vinterprognos.

Finlands ekonomi växer enligt Aktias nya prognos med 0,9 % under 2016 och med 1 % 2017. Den inhemska konsumtionen som stötts av den låga inflationen, de låga räntorna, den måttligt förbättrade sysselsättningen och i viss mån av ökad skuldsättning fortsätter fungera som ekonomins drivkraft. Byggandet och bostadsinvesteringarna stöder likaså tillväxten medan exporten fortsättningsvis har problem som härrör sig från den svaga konkurrenskraften men också från den svaga utländska efterfrågan.

- Jag är orolig för att de strukturella förändringarna – med fokus på ökad flexibilitet och konkurrens – som skulle behövas blir ogjorda och att vi fastnar i en lågtillväxtfälla, fortsätter Schauman.

Även om situationen i Finland ser ljusare ut än på länge har skillnaden mot Sverige blivit mycket stor. Sveriges ekonomi har vuxit i imponerande takt de senaste åren; 2,6 % i snitt per år från 2012 framåt. Den finska ekonomin har under samma tid i snitt vuxit med -0,5 % per år.

- Sverige brädar Finland i alla de traditionella jämförelserna, slår Schauman fast, och fortsätter med att konstatera att allt fler svenskar jobbar och den svenska befolkningen växer.

De svenska hushållens skuldsättning är hög och bostadspriserna har skenat i väg samtidigt som det råder akut bostadsbrist. Eviga bostadslån och amorteringsfritt är problem som Sverige nu försöker tackla.

- Hyresregleringen i Sverige ger oss ett gott exempel på hur man inte ska lösa problemet med för få för dyra hyreslägenheter, konstaterar Schauman.

Enligt Schauman pekar allt på att 2017 blir ett år som domineras av politiken då världsekonomin fortsätter att pressas av stor politisk osäkerhet. År 2016 bjöd på flera stora skrällar: bl.a. valet av Donald Trump till USA:s president samt brexitbeslutet, och mycket talar för att det är den politiska osäkerheten som kommer att prägla ekonomin under de kommande åren. I Aktias nya prognos växer världsekonomin med dryga 3 % 2016 och tillväxttakten ökar till 3,5 % under 2017. Eventuella omkalibreringar av den amerikanska finanspolitiken kan förbättra tillväxttakten ytterligare under 2017.

Avslutningsvis konstaterar chefsekonom Heidi Schauman att december blir en penningpolitiskt laddad månad. Den amerikanska centralbanken FED höjer räntan medan ECB kommer att meddela om en förlängning av sitt köpprogram. Penningpolitiskt sett fortsätter euroområdet och USA alltså att gå åt olika håll.

Läs ekonomiska översikten i sin helhet