Olycksfallsförsäkring

Hur tecknar jag en olycksfallsförsäkring?

Olycksfallsförsäkringen är ett merskydd till Aktia Hemförsäkring, Om du är över 65 år gammal måste du fylla i en hälsodeklaration.

Du kan be om en offert från Försäkringsservice tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8‒18).

I vilken ålder kan jag teckna en olycksfallsförsäkring?

Försäkringen kan tecknas tidigast vid två månaders ålder och senast det år du fyller 79 år. Du kan be om offert från Försäkringsservice tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18).

I vilken ålder upphör olycksfallsförsäkringen?

Olycksfallsförsäkringen upphör vid 80 års ålder. I ett barns försäkring kan åldern variera beroende på försäkringsavtalet. För mera information, kontakta Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8‒18).

Hur ansöker jag om ersättning från Olycksfallförsäkringen?

Information om de maximala ersättningsbeloppen finns i försäkringsbrevet. Du kan ansöka om ersättning genom att fylla i ersättningsblanketten på nätet eller genom att skicka ersättningsansökan och kvitton per post.

Läs mera och fyll i ersättningsansökan.

Har olycksfallsförsäkringen en självrisk?

Nej.

Finns det ett maximiersättningsbelopp för vårdkostnaderna?

De maximala ersättningsbeloppen kan variera beroende på försäkringsavtalet. Om du redan har en försäkring hittar du mera information om de maximala ersättningsbeloppen i försäkringsbrevet. För mera information, kontakta Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8‒18). När du ber om en offert kan du diskutera ersättningsbeloppen.

Kan man ändra på maximiersättningsbeloppen senare?

Jo, det kan man. Du kan t.ex. kontakta Försäkringsservice för att ändra på ersättningsbeloppen. De nya ersättningsbeloppen börjar då gälla fr.o.m. datumet då ändringen är gjord och gäller för olycksfall som sker därefter. För mera information kontakta Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8‒18).

Vilka skydd innehåller olycksfallsförsäkringen?

Försäkringen innehåller vanligtvis ersättning för vårdkostnader på grund av olycksfall samt en engångsersättning för bestående men och en engångersättning för dödsfall vid olycksfall. Det viktiga är att vara medveten om att försäkringen ersätter enbart i olycksfall, dvs. försäkringen täcker inte kostnaderna om du uppsöker en läkare t.ex. på grund av en sjukdom eller belastningsskada. Sjukkostnadsförsäkringen ersätter vårdkostnader som uppstår till följd av både sjukdom och olycksfall.

Läs mera om sjukkostnadsförsäkringen.

Läs mera om den separata livförsäkringen.

Till vem betalas ersättningen från olycksfallsförsäkringen?

Ersättningarna för vårdkostnader och bestående men betalas till den försäkrade, medan ersättningen för dödsfall vid olycksfall betalas till den valda förmånstagaren.

Ersätter försäkringen vårdkostnader som uppstår utomlands?

Olycksfallsförsäkringen gäller även olycksfall utomlands, försäkringen ersätter kostnader för vård och undersökningar som getts utomlands när man varit med om en olycka. Vi rekommenderar dock att du alltid tecknar en resenärförsäkring för resor, eftersom resenärförsäkringen också ersätter kostnader ifall man behövt söka läkarvård p.g.a. sjukdom, såsom förkylning, magsjuka eller annat plötsligt sjukdomsfall.

För mera information, kontakta Försäkringsservice tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8‒18).

Läs mera om reseförsäkringen.