Om Aktia

Aktia. Den goda banken. Och en suverän kapitalförvaltare.

Vi är en suverän kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som tillhandahåller sina kunder digitala lösningar och placeringstjänster i världsklass. Vi har skapat förmögenhet och välmående från en generation till en annan redan under tvåhundra års tid. Vi är den bästa partnern för människor, företag och sammanslutningar som värdesätter hjärtats bildning och en ansvarsfull tillväxt av förmögenhet.

Aktia ägs av finländska Aktia- och sparbanksstiftelser, institutioner, företag och privatpersoner.

Mera information om Aktia finns på vår koncern- och investerarsida.

www.aktia.com