Om Aktia

Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval av lösningar inom bank, kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Koncernens geografiska verksamhetsområde ligger på den finländska kusten, i huvudstadsregionen och tillväxtcentra i inlandet.

Grunden till Aktia lades redan 1825, då den äldsta av Finlands i dag existerande depositionsbanker grundades. Verksamheten inleddes året därpå. Aktia Sparbank uppstod för ca 20 år sedan till följd av en fusion mellan Helsingfors Sparbank och flera av kustområdets sparbanker. Aktia ombildades till aktiebolag 1993. Koncernen omstrukturerades 2008 för att bättre motsvara det utvidgade produkt- och serviceutbudet. På hösten 2008 ändrades bankens namn till Aktia Bank Abp och koncernens moderbolag döptes till Aktia Abp. Sommaren 2013 förenklades koncernens juridiska struktur genom att Aktia Abp fusionerades med Aktia Bank Abp, som blev koncernens noterade moderbolag.

Aktiakoncernen har cirka 380 000 kunder som betjänas av drygt 45 kontor och via nät- och telefonkanaler.

Aktia ägs av finländska Aktia- och sparbanksstiftelser, institutioner, företag och privatpersoner.

Mera information om Aktia finns på vår koncern- och investerarsida.

www.aktia.com