Primekonto

Aktia Prime-kontot passar både som lönekonto och som sparkonto. Du kan sköta dina dagliga bankärenden samtidigt som du kan få bra avkastning på dina pengar.

Mångsidigt konto

Primekontot kan du använda för att få in lön, pension, sjukpenning, studiestöd eller andra inbetalningar. Det går bra att koppla olika tjänster som kort, Nätbanken och kreditlimiter till kontot. Du använder kontot för att betala räkningar samtidigt som du kan få bra avkastning på dina kvarstående pengar.

Primekonto för att

  • betala räkningar
  • göra överföringar
  • kopplas till kort
  • få tillgång till Nätbanken
  • göra fria uttag
  • ha möjlighet till bra ränta

Primekontot omfattas av det lagstadgade insättningsgarantin.

Ränta

Aktia Prime-kontots ränta räknas på månadens lägsta saldo enligt följande:

Månadens lägsta saldo Ränta
0–1 999 euro fast, 0 %
2 000–15 999 euro Aktia Prime - 3,00 %
16 000–49 999 euro Aktia Prime - 2,00 %
50 000 euro– Aktia Prime - 1,00 %

Räntan kan inte stiga över 6,00 %.

Allmänna villkor för brukskonto och Prime-konto
 

Betala dina räkningar på nätet / Till Nätbanken
Börja spara nu! / Till våra fonder
Koppla kort till kontot / Till våra kort