Aktia som arbetsgivare

Aktia Bank Abp:s strategi baserar sig på att långsiktigt öka och trygga kundernas förmögenhet på ett enkelt och ansvarsfullt sätt så att tyngdpunkten ligger på kundupplevelsen inom förmögenhetsförvaltning och finansiering.

Aktia Bank har som målsättning att vidareutveckla sin servicemodell och att erbjuda sina kundsegment bestående av privatpersoner, företag och institutioner interaktiva helhetslösningar som kombinerar personlig betjäning och användarvänliga digitala gränssnitt. Aktias värderingar modigt, kunnigt och tillsammans styr vår verksamhet, vårt beteende och våra attityder i alla situationer. Dessa värderingar spelar en betydande roll i hur vi arbetar nu och i framtiden.

Aktia satsar på välmående genom att erbjuda sin medarbetare heltäckande företagshälsovårdstjänster och genom att stöda deltagande i motions- och kulturevenemang.

Aktia erbjuder mångsidiga karriärmöjligheter och en ypperlig chans att arbeta och utvecklas professionellt i finansbranschen. Alla aktianer bidrar genom sitt handlande till att stärka vi-andan i arbetsgemenskapen. Vilja att utvecklas, ansvarstagande och samarbetsförmåga är egenskaper som alla aktianer har gemensamt. Dessa egenskaper och framför allt motivation och ett äkta intresse skapar ett sakkunnigt och engagerat Aktia.

Aktia ser en människa i varje medarbetare.