Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Sköt dödsboets bankärenden

Hur sköter jag dödsboets bankärenden?

Tiden efter en nära anhörigs bortgång är tung, men trots sorgen är det många praktiska saker som måste skötas.

Den avlidnas medel och skulder formar tillsammans en helhet som kallas för ett dödsbo. Dödsboets delägare är bl.a. legala arvingar, universell testamentstagare och eventuell efterlevande make. Som dödsbodelägare sköter ni dödsboets förmögenhet tillsammans.

Infobrevet (pdf) om skötsel av dödsboets bankärenden och saldointyget skickas automatiskt till den avlidnas senaste hemadress. Saldointyget för den efterlevande maken kan beställas genom att ringa vår kundservice.

Då en person har avlidit avslutar banken automatiskt den avlidnas kort, nätbank och avlägsnar alla dispositionsrättigheter till den avlidnas konton genast då banken har fått vetskap om dödsfallet.

Här behandlas de vanligaste ärendena gällande skötseln av dödsboet.

Dödsboets räkningar

Inlämnande av dödsboets handlingar

Fullmakt för att sköta dödsboets bankärenden

Uppdrag i anslutning till ett dödsbo