Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
På grund av en tekniskt fel i Aktias korttjänster har det uppstått obefogade täckningsreservationer på brukskontot. Detta kräver inga åtgärder från kortinnehavaren och de obefogade täckningsreserveringarna försvinner automatiskt inom en vecka. Vi beklagar de olägenheter som detta har medfört.
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera

Familjens bankärenden

Hur öppnar jag banktjänster åt ett barn?

En minderårigs båda vårdnadshavare bestämmer tillsammans vilka tjänster som öppnas åt ett barn. På så sätt kan vi på banken försäkra oss om att vårdnadshavarna tillsammans fattat besluten och att de är i enlighet med gemensamma intressen. Vårdnadshavarna kan välja att den ena vårdnadshavaren också får sköta barnets ärenden ensam och vilka ärenden hen får sköta.

Detta görs genom att fylla i en fullmakt: Juniorfullmakt för vårdnadshavare

Så här fyller du i fullmakten

1. Den ena vårdnadshavaren fyller i fullmakten och godkänner den med sina bankkoder. I samband med ifyllandet fyller vårdnadshavaren också i det minderåriga barnets uppgifter om kundkännedom.

2. Därefter skickar Aktia fullmakten för godkännande till den andra vårdnadshavaren som godkänner den med sina bankkoder i Aktias nätbank.

3. Fullmakten godkänns med en finländsk banks nätbankskoder.

4. Aktia behandlar fullmakten och uppdaterar uppgifterna i sina system.

5. När fullmakten behandlats får vårdnadshavaren/vårdnadshavarna rätt att sköta barnets bankärenden enligt fullmakten. Användningsrättigheter och nätbanksförbindelser grundas. När vårdnadshavarna vill öppna en ny tjänst för barnets del kan det göras t.ex. genom att skicka ett meddelande via nätbanken eller mobilbanken. Inga tjänster eller produkter öppnas automatiskt åt barnet.

Hur länge är fullmakten giltig?

1. Fullmakten är i kraft tills den minderåriga fyller aderton (18) år.

2. Fullmakten ersätter alla tidigare fullmakter som gjorts gällande vårdnadshavarnas rätt att sköta barnets bankärenden.

3. Den ena vårdnadshavaren kan ensam be om att fullmakten ska upphöra att gälla. Om fullmakten upphör att gälla tas alla rättigheter och nätbanksförbindelser som skapats på basen av fullmakten bort. Upphörandet av fullmakten inverkar dock inte på tidigare rättsliga handlingar som gjorts på basen av den.

4. Trots fullmakten har båda vårdnadshavarna alltid rätt att ensam få se alla uppgifter om barnets bank- och försäkringsärenden.