Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det förekommer bedrägeriförsök i Aktias namn för att få tag på nätbankskoder Läs mer
Vill du ha 1,25 % eller 2 % ränta på din deposition?

Vill du ha 1,25 % eller 2 % ränta på din deposition?

Den 24 augusti 2022 Bloggar och artiklar

Boka tid här

Det är inte längre en nyhet att räntorna stigit. På den fronten har marknaden återgått till det normala och räntorna ligger på plussidan. Som en solid finländsk bank tycker vi det är rimligt att även börja betala ränta på depositioner.

I det rådande ränteläget kan vi till exempel erbjuda dig minst 1,25 % ränta på en ettårig tidsbunden deposition på 10 000 euro. Om du gör en lika stor placering i en Aktiafond som passar dig, betalar vi 2 % ränta på din deposition. Inflationen äter upp depositionerna. För de pengar du inte behöver på kort sikt, kan det löna sig att hitta en placeringslösning som passar dina målsättningar.

Vi gör upp en personlig förmögenhetsplan och hittar det sätt att spara och placera, som passar just dig. Fråga mer om erbjudandet och boka en tid.

Boka tid här

 

Detta är marknadsföringskommunikation. Aktia Bank Abp:s placeringsdepositionserbjudande och dubbelerbjudande (deposition + annan placering) gäller båda för privatpersoner 9.9.2022–30.9.2022. Placeringsdepositionen är en tidsbunden deposition på ett (1) år och den fasta årliga räntan är 1,25 % utan fondplacering och 2 % om kunden placerar ett belopp som motsvarar minst depositionen i en placeringsfond eller specialplaceringsfond som förvaltas av Aktia (exklusive fonderna Aktia Kort Företagsränta+ och Aktia Stabil Ränta), i en strukturerad produkt som Aktia förmedlar eller i en sparlivförsäkring som beviljas av Aktia Livförsäkring Ab. Aktia Bank verkar som ombud för Aktia Livförsäkring Ab. I båda erbjudandena är minimidepositionen 10 000 euro och maximidepositionen 5 000 000 euro. Minimiplaceringen i dubbelerbjudandet är således totalt 20 000 euro (deposition + annan placering). Banken har rätt att ändra erbjudandet om marknadsläget förändras väsentligt under erbjudandets giltighetstid. Inlåningsräntan källskattepliktig inkomst i Finland och avkastningen på placeringen är skattepliktig kapitalinkomst. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Investeringsverksamhet förknippas alltid med en ekonomisk risk. Kunden ansvarar själv för de ekonomiska följderna av sina placeringsbeslut. Resultatet påverkas även av beskattningen, som är beroende av varje placerares personliga situation och som kan förändras i framtiden. Kunden ska alltid före placeringsbeslutet bekanta sig med placeringsobjektets egenskaper, kostnader och risker som framgår av t.ex. fondens basfakta för investerare samt fondprospektet eller i produktfakta för försäkringen. Stadgarna, försäkringsvillkoren, fondprospekten, basfakta för investerare, andra officiella dokument samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare finns tillgängliga avgiftsfritt på finska och svenska vid Aktias serviceställen och på adressen www.aktia.fi. Aktias kundtjänst ger mer information om dubbelerbjudandet på tfn 0800 02471 (avgiftsfritt).