Skadeförsäkringsärenden sköts i fortsättningen av Folksam

Aktias ombudsverksamhet i Folksam Skadeförsäkring upphör och skadeförsäkringarna flyttas från Aktia till Folksam från och med 6.8.2018.

Förändringen förutsätter inga åtgärder från våra kunders sida.

Innehållet eller prissättningen av gällande försäkringar ändras inte. Folksam har beviljat Aktias skadeförsäkringar även tidigare.

Ändringar fr.o.m. 6.8.2018

 • Folksam Skadeförsäkring Ab betjänar dig i skadeförsäkringsärenden
 • Du hittar information om dina skadeförsäkringar behändigt i Folksams kundportal. Läs mera >>
  Dina skadeförsäkringar syns inte längre i Aktias nätbank.
 • I fortsättningen är skadeförsäkringar inte längre ett kriterium för preferenskundrelation. Mera information om Aktias kundförmåner.

Ekonomisk trygghet också i framtiden

Aktia Bank betjänar dig i alla ärenden som gäller banktjänster, ökning av förmögenhet och finansiell rådgivning. Du hittar till exempel liv- och sparförsäkringar, försäkringar mot arbetsoförmåga samt låneskydd i Aktias försäkringsutbud. Med hjälp av försäkringar kan du trygga din ekonomi för sämre tider. Ersättningstjänst för sjukkostnadsförsäkringar beviljade av Aktia Livförsäkring ändras inte. Du kan också i fortsättningen ansöka om ersättning för sjukkostnader i nätbanken.


Från och med 6.8.2018 betjänas du i försäkringsärenden av

Folksam

 • Hemförsäkringar med tilläggsskydd
 • Båtförsäkringar
 • Fordonsförsäkringar
Kundservice tfn 010 80 81 80 eller forsakring@folksam.fi
Skadeservice tfn 010 550 2030 eller skador@folksam.fi
Fast linje 8,35 cent/samtal + 3,2 cent/min. Mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 19,2 cent/min.

Aktia

 • Livförsäkringar
 • Försäkringar mot arbetsoförmåga
 • Låneskydd
 • Sparförsäkringar
 • Individuella pensionsförsäkringar
Kundservice tfn 010 247 010
Ersättningstjänst för liv- och sjukförsäkringar tfn 010 247 8350
Samtalspriser 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.

Ofta ställda frågor

När upphör samarbetet mellan Aktia och Folksam?

Samarbetet mellan Aktia och Folksam upphör 6.8.2018 när Aktia avstår från ombudsverksamheten. Efter detta sköter Folksam Skadeförsäkring de skadeförsäkringar som har köpts direkt via Aktia och Folksams försäkringar finns inte längre i Aktias utbud.

Hurdana åtgärder föranleder förändringen från kunden?

Förändringen föranleder inga åtgärder från kundens sida. Innehållet eller prissättningen av dina försäkringar ändras inte. Fram till 6.8.2018 finns uppgifter om dina skadeförsäkringar i Aktias nätbank och efter det i Folksams kundportal. Du hittar portalen på Folksam webbsida (www.folksam.fi/portal). Du kan sköta dina försäkringar i portalen.

Inverkar ändringen på försäkringspriserna?

Ändringen har ingen inverkan på priserna eller villkoren på försäkringar utan de förblir oförändrade. Folksam har ansvarat för Aktias skadeförsäkringar även tidigare. Prissättningen av trafikförsäkringar och frivilliga fordonsförsäkringar har ändrats i år och ändringarna träder i kraft då försäkringen förnyas. Dessa prisändringar gäller alla Folksams kunder och hänför sig inte till att samarbetet mellan Aktia och Folksam upphör.

Hurdana inverkningar har ändringen på Aktias kunder?

Avståendet från skadeförsäkringsverksamheten föranleder inga åtgärder av Aktia Invests kunder. Innehållet eller prissättningen av dina försäkringar ändras inte. I och med ändringen dvs. från och med 6.8.2018:

 • Betjänar Folksam Skadeförsäkring Ab dig i skade- och andra försäkringsärenden.
 • Hittar du information om dina skadeförsäkringar behändigt i Folksams kundportal (www.folksam.fi/portal). Dina skadeförsäkringar syns inte längre i Aktias nätbank.
 • Är skadeförsäkringar inte längre ett kriterium för preferenskundrelation. Mera information om kundförmåner finns på adressen www.aktia.fi/asiakasedut.

Jag har beviljats rabatter på skadeförsäkringar. Får jag hålla rabatterna?

Prissättningen på försäkringar ändras inte, dvs. rabatter förblir oförändrade för tillfället. När skadeförsäkringar flyttas till Folksam kan namn på produkter och rabatter ändras då Folksam förenhetligar sin praxis men rabatters storlek förblir oförändrad.

Jag har ansökt om ersättning före ändringen, vad händer med den?

Ersättningsprocesserna fortsätter normalt. Folksam har även tidigare ansvarat för behandling av ersättningsansökningar samt för att informera kunderna om beslut. I fortsättningen får du ersättningsbeslut med Folksams logo.

Jag hittar inte längre mina skadeförsäkringar i nätbanken, var hittar jag information om dem?

Du hittar alla dina skadeförsäkringar i Folksams kundportal från och med 6.8.2018. Du kan ta portalen i bruk på adressen: www.folksam.fi/portal. Folksam lottar ut fem Delicard-presentkort (värde 50 € t.) bland alla som har tagit portalen i bruk senast i slutet av september. Mera information om utlottningen hittar du på www.folksam.fi/aktia.

Orsakar avslutandet av samarbetet ändringar i mitt barns försäkringar?

Om du har en barn-, junior- eller sjukkostnadsförsäkring beviljad av Aktia Livförsäkring förblir försäkringarna oförändrade. Försäkringen finns fortfarande i Aktias nätbank och du kan fortfarande ansöka om ersättning via Aktias nätersättningsfunktion.

Om ditt barns försäkring är som merskydd i hemförsäkringen, överförs skötseln av den till Folksam från och med 6.8.2018. Innehållet eller prissättningen ändras inte. Från och med 6.8.2018 hittar du dina skadeförsäkringar i Folksams kundportal där du också kan ansöka om ersättningar.

Jag har en reseförsäkring kopplad till mitt betalkort. Ändras den?

För försäkringar som är kopplade till betalkort förblir tjänsten oförändrad. Du hittar mera information om reseförsäkringar som är kopplade till kort på https://www.aktia.fi/sv/kortit.

Vem ska jag kontakta i fortsättningen i försäkringsärenden?

I skadeförsäkringsärenden betjänar dig Folksams kundservice: tfn 010 80 81 80, forsakring@folksam.fi och skadeservice 010 550 2030, skador@folksam.fi. Samtalspriser: fast linje 8,35 cent/samtal + 3,2 cent/min., mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 19,2 cent/min.

I liv- och låneskyddsförsäkringar betjänar dig Aktias kundservice tfn 010 247 010 och ersättningstjänst tfn 010 247 8350. Samtalspriser är 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.