Aktia Bilförsäkring - omfattande skydd för din bil

 

Till Aktia Bilförsäkring hör trafikförsäkringen, som är obligatorisk enligt lag och som ersätter personskador och skador på motpartens fordon, och en frivillig kaskoförsäkring, som ersätter skador på din egen bil. Du väljer kaskoförsäkringens skyddsnivå enligt dina behov.

 

Du kan vara trygg i trafiken när du har bilförsäkring i Aktia

  • Det nya parkeringsskyddet och hyrbilsförsäkringen och det utvidgade skyddet vid inlösen underlättar bilistens vardag när en skada har skett.
  • Du får maximibonus t.o.m. på 7 år i expressfilen!
  • Du får Bonusskyddet genast när du uppnår trafikförsäkringens maximibonus och tack vare det har du din maximibonus kvar också efter den första skadan.
  • Du kan få samma trafikförsäkringsbonus för alla dina bilar (inkl. hus- och paketbil).
     

Räkna ut priset och teckna försäkring behändigt på nätet

Räkna ut priset på bil- och trafikförsäkring och teckna försäkringen direkt över nätet genom att identifiera dig med din egen banks nätbankskoder. Bolagsbytet sköter vi för dig.

Hurdan kaskoförsäkring ska jag välja?

Hur skulle din vardag vara utan bil? Parkerar du ofta på allmänna parkeringar? Har du en splitterny bil? Fundera noga på vilka skydd som är viktiga för dig och välj skyddsnivån för din kaskoförsäkring därefter.

Vi erbjuder fyra försäkringsalternativ; Brand- och stöldförsäkringen ger det minsta skyddet och Maxikasko det mest omfattande.

*valfritt tilläggsskydd

Läs mera om skydden i kaskoförsäkringen

Utvidgat skydd vid inlösen

Det utvidgade skyddet vid inlösen ersätter kontantpriset för en ny motsvarande bil om din personbil skadas så att den inte går att reparera. Din bil ska vara under tre år gammal, körd under 60 000 km, och de beräknade reparationskostnaderna ska utgöra minst 50 % av den nya bilens värde. Om något av dessa kriterier inte uppfylls men reparationskostnaderna beräknas uppgå till minst 60 % av bilens gängse värde får du en tilläggsersättning på 30 % utöver bilens gängse värde från det utvidgade skyddet vid inlösen.

Parkeringsskydd

Parkeringsskyddet ersätter reparation av skadorna om en annan bil repar din bil till exempel i en parkeringshall och den som orsakat skadan inte lämnar sin kontaktinformation. Du betalar endast självrisken på 150 euro, ersättningen inverkar inte på din bonus.

Naturfenomen

Försäkringen mot naturfenomen ersätter till exempel reparation av plåtskador som en hagelskur orsakat din bil. Du betalar endast självrisken på 150 euro, ersättningen inverkar inte på din bonus.

Glasförsäkring

Glasförsäkringen ersätter byte av vindruta om t.ex. ett stenskott orsakar så stor skada att vindrutan måste bytas ut av trafiksäkerhetsskäl. Du betalar endast självrisken på 150 euro, ersättningen inverkar inte på din bonus. Glasförsäkringen är valbar i Maxikasko och Kasko.

Om du har tecknat en bilförsäkring före 31.3.2017 kan du lägga till glasförsäkring i din försäkring med 0 euro som självrisk. Lägg till glasförsäkring i din kaskoförsäkring genom att ringa Försäkringsservice tfn 010 247 7099.

Hyrbil

Hyrbilsförsäkringen ersätter kostnaderna för användning av en ersättande bil under tiden din bil är på verkstad för reparation av en skada som ersätts av försäkringen eller på grund av ett tekniskt fel. Hyrbilsförsäkringen är valbar i Maxikasko.

Avbrott

Från avbrottsförsäkringen får du en dagsersättning för brukstid som gått förlorad på grund av att ditt fordon repareras för en ersättningsbar skada. Som förlorade bruksdagar för ett körodugligt fordon räknas hela dygn från dagen efter skadefallet till den dag då fordonet återlämnas till dig. Avbrottsförsäkringen är valbar i Kasko. 

Kollision

Kollisionsförsäkringen ersätter omedelbara skador på ditt fordon som orsakats av kollision, avkörning eller någon annan plötslig yttre händelse.

Dikeskörning vid väjning för hjortdjur

Försäkringen mot dikeskörning ersätter skador som uppstått vid avkörning utanför tätort när du har väjt för en älg, ren eller hjort.

Skadegörelse

Med skadegörelse avses det att någon avsiktligt skadar ditt fordon utan tydliga tecken på att till exempel försöka bryta sig in i fordonet. Skadegörelseförsäkringen ersätter skadorna på ditt fordon om det har varit låst.

Älgkrock

Älgkrocksförsäkringen ersätter skador som orsakats av krock med älg, ren eller hjort. Skador som uppstått vid väjning för älg, ren eller hjort ersätts inte med stöd av älgkrocksförsäkringen utan kollisionsförsäkringen.

Brand

Brandförsäkringen ersätter brandskador som har orsakats av att elden kommit lös eller av omedelbart blixtnedslag på fordonen.

Stöld

Stöldförsäkringen ersätter om fordonet blir stulet, någon bryter sig in i det eller skadar det i samband med inbrottsförsök.

Rättskydd

Syftet med rättsskyddsförsäkring är att ersätta dina omedelbara advokatkostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som gäller fordonet.

Bilräddning

Syftet med bilräddningsförsäkringen är att du kan flytta bort ditt fordon från en skadeplats för att undvika eventuella ytterligare skador. Försäkringen ersätter bogsering av ditt fordon till närmaste verkstad då resan avbryts till exempel på grund av trafikolycka eller motorfel. Bilräddningsförsäkringen har ingen självrisk. Försäkringen ersätter vid behov även dina kostnader för att komma tillbaka hem eller till ditt ursprungliga mål enligt billigaste alternativ. 

Ansvarsförsäkring utomlands

Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands kompletterar trafikförsäkringen och ersätter skador som orsakats utomstående eller passagerare i din bil, då du personligen är skadeståndsansansvarig för skadan.

Försäkringen beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.

På väg utomlands med bil? Till Green Card beställning (läs Trafikförsäkringscentralens anvisningar)

Bekanta dig med kasko och trafikförsäkringen.