Elektronisk registrering av fordon

Från och med den 16.11.2015 är det möjligt att registrera bilar och andra fordon, som till exempel motorcyklar, mopeder och traktorer, via internet. Du kan sköta registreringen samtidigt som du köper en försäkring i vår nätbutik. En elektronisk registrering möjliggör alltså en registrering oberoende av tidpunkt och plats. Nu behövs inte ett registreringsbevis i pappersform längre, utan registreringen görs med ett elektroniskt certifikat som söks via Trafis sidor.

Ett elektroniskt certifikat ersätter registreringsbevisets anmälningsdel

Tack vare det elektroniska certifikatet av fordon, d.v.s. den säkerhetskod som ersätter registreringsbeviset, behöver man inte visa upp några dokument i registrering av ägarbyte. Det elektroniska certifikatet är en sexsiffrig kod. Ägaren av fordonet kan skapa certifikatet på Trafis nätsidor. Ett certifikat behövs när den ägare som finns i registret skall sälja eller överlåta fordonet till en ny ägare. Vid uppgörandet av affären, överlåter rörsäljaren certifikatet till köparen, som använder det i samband med registreringen.

Man kan fortsättningsvis sköta registreringen genom att fylla i anmälningsdelen av det traditionella registreringsbeviset i pappersform t.ex. på besiktningskontor. Det är endast med certifikatet man kan sköta registreringen elektroniskt.

Registreringsbeviset behöver inte längre finnas med i bilen, eftersom polisen kan få bilens uppgifter direkt ur sin databas.

Registreringsbeviset i pappersform behövs bara när man åker utomlands med bilen.

Du hittar mer information om elektronisk registrering via Trafis (trafi.fi) och Trafikförsäkringscentralens (lvk.fi) nätsidor.

Gör så här

När du säljer ditt fordon

  1. Skapa ett elektroniskt certifikat till ditt fordon via Trafi.fi (Obs! Certifikatet är i kraft 14 dygn.)
  2. Gör ett köpebrev angående fordonet åt både dig själv och köparen.
  3. Gör en överlåtelseanmälan på Trafi.fi när fordonet överlåtits till den nya ägaren.

När du köper ett fordon

  1. Begär ett certifikat av försäljaren när du köper ett fordon. Kontrollera på Trafi.fi att certifikatet du fått, är i kraft.
  2. Köp en trafikförsäkring och registrera samtidigt ägarbytet. Trafikförsäkringen är obligatorisk och är en förutsättning för fordonets registrering. Samtidigt kan du köpa en frivillig kaskoförsäkring. Du kan också sköta försäkringen först och sköta registreringen senare, på Trafi.fi-tjänsten eller t.ex. på ett besiktningskontor.

Obs! Fordonet bör försäkras och registreras inom sju dagar efter överlåtelsedagen.