Bonus för skadefri körning

Med Aktia Bilförsäkring får du bonus när du kör skadefritt. Säkerhet lönar sig! För varje år som du kör skadefritt får du bonus på trafikförsäkringen samt på Kasko- och Superkaskoförsäkringarna som är bonusberättigade.

Ju högre bonus desto lägre premie. Bonusen i kaskoförsäkringen stiger med 10 % varje skadefritt år ända upp till 70 % för Superkasko och 60 % för Kasko. Skulle det inträffa en skada, och försäkringen ersätter den, sjunker din bonus samtidigt som din försäkringspremie stiger.

I tabellen nedan kan du se hur trafikförsäkringens bonus stiger då du kör skadefritt och sjunker i det fall att en skada inträffar.

Full startbonus på Kasko- och Superkaskoförsäkringen

Om du tecknar en bonusberättigad Superkaskoförsäkring med 150 euros självrisk, får du genast 70 % startbonus på din försäkring. På Kaskoförsäkringen får du även full startbonus på 60 %. 

Aktia Exclusive Bonus

Vi erbjuder våra trogna kunder med bra skadehistorik ytterligare en bonusklass på 75 %, Aktia Exclusive Bonus. För att få den ska du ha en körperiod på minst 10 år med full 70 % bonus på trafikförsäkringen.

Försäkringen beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.

Se också Aktia bilförsäkring, kasko och trafikförsäkring.
Räkna ut vad bilförsäkringen kostar. Till Försäkringsräknare
Vill du läsa mer om försäkringen? Till Produktbeskrivning för Bilförsäkring
Försäkringsvillkor för Bilförsäkring