Avställning av fordon

Om du inte använder din bil på en längre tid, kan du göra en avställningsanmälan. Om du har en kaskoförsäkring behöver du endast betala en del av premien under avställningsperioden. Ditt fordon ändå utsatt för vissa risker även om du inte kör med den. Därför är skydden för bland annat brand, stöld och skadegörelse fortfarande i kraft under ståtiden.

Du kan göra avställningsanmälan via Trafi.fi eller på ett besiktningskontor. Utöver personbilar kan avställning göras även för andra fordon (till exempel motorcyklar och mopeder). Uppgifterna förmedlas direkt till Aktia och dina försäkringsuppgifter uppdateras automatiskt. Du behöver således inte göra en separat anmälan för försäkringen.

Avställningstiden beaktas i försäkringspremierna gällande person- och paketbilar. Avställningstiden beaktas inte i premien för Körsäsongensförsäkring för motorcykel.

Kom ihåg!

  • Påställning ska göras alltid före man börjar använda fordonet i trafik.
  • Fordon som avställts får användas dagen avställningen gjordes. Därefter har fordonet användningsförbud och då får det inte användas.
     

Avslutande av trafikförsäkring

Efter avställningen kan du även säga upp trafikförsäkringen utan att återlämna registerskyltarna. Om detta görs, krediterar vi även premier på till exempel mopeder. Du kan avsluta trafikförsäkringen med ett meddelande via Aktias nätbank. För mera information kontakta Försäkringsservice tfn 010 247 7090. Kom dock ihåg att teckna en ny försäkring innan du tar fordoner i bruk igen.

Observera att du inte kan avsluta trafikförsäkringen på Trafi.fi eller på ett besiktningskontor, även om du kan göra avställningen på dessa ställen.