Trafikförsäkring

Du får 70 % startbonus på Superkaskon och upp till 75 % bonus på trafikförsäkringen.

Trafikförsäkringen är en lagstadgad försäkring, vilket innebär att alla fordon som körs med på officiella vägar skall enligt lag vara försäkrade med en trafikförsäkring.

Trafikförsäkringen ersätter bl.a.

  • skada på motpartens fordon, om den egna bilen varit orsak till olyckan
  • förarens, passagerarnas och utomståendes personskador
  • skada på annans egendom utanför bilen som skadats vid olyckan

Trafikförsäkringen ersätter inte bl.a.

  • skador på den egna bilen
  • varor som transporterats i din bil
  • stöld, skadegörelse
  • kostnader för bogsering av den egna bilen från olycksplatsen

Försäkringen beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.

Försäkringsvillkor för trafikförsäkring

Se också bilförsäkring och kaskoförsäkring till din bil.