Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring för alla fordon som tar sig fram på vägar och den ersätter personskador och skador på motpartens fordon. Trafikförsäkringen ersätter inte skador på den egna bilen eller varor som transporteras i bilen; för dessa behöver du en kaskoförsäkring.
 

Aktias nya, förbättrade trafikförsäkring 

  • Genom Aktia Trafikförsäkrings Expressfil kan du nå upp till 80 % maximibonus på t.o.m. 7 år.
  • Du får Bonusskyddet genast när du uppnår maximibonus och tack vare det har du din maximibonus kvar också efter första skadan.
  • Du kan få samma bonus för alla dina bilar (inkl. hus- och paketbil).
  • Startbonus är 25 % om du inte har tidigare skadehistoria.
     

Trafikförsäkringsbonus

Som en omsorgsfull och erfaren förare kan du få 80 % maximibonus genast, eftersom trafikförsäkringsbonus baseras på din skadehistoria. 
 

På Expressfilen uppnår du maxbonus snabbare

Till exempel som ny chaufför får du 25 % startbonus. Efter varje skadefritt år, stiger bonusen 5 %. Efter fyra skadefria år förflyttas du till s.k. Expressfilen och då får du en extra 5 % bonus per år. Din bonusökning fördubblas och du har möjlighet att uppnå 80 % maxbonus på bara 7 år.
 
Så här samlas din bonus för varje skadefritt år:
 

Räkna ut priset och teckna bilförsäkring

Vi rekommenderar att du överväger noga hurdant skydd som passar dig bäst och att du kontrollerar det slutliga priset för försäkringen. Bonus är inte alltid avgörande. Använd vår bilförsäkringsräknare för att räkna ut totalpriset på trafikförsäkringen och kaskoförsäkringen.
 

Räkna pris och köp


Har du frågor? Ring Försäkringsservice tfn 010 247 7090 eller lämna en kontaktbegäran.

Trafikförsäkringen beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.

Försäkringsvillkor för trafikförsäkring
Se också bilförsäkring och kaskoförsäkring.