Kaskoförsäkring

 

Kasko är en frivillig bilförsäkring som ersätter skador på ditt eget fordon.

Tänk noga på vilka skydd som är viktiga för dig och vilka du behöver; du kan välja din bilförsäkring bland fyra försäkringsalternativ, av vilka brand- och stöldförsäkringen ger det minsta skyddet och Maxikasko det mest omfattande.

 
 

Vardagen skulle vara verkligt svår utan bil

Maxikaskons hyrbilsförsäkring ger dig möjlighet att få en ersättande bil för den tid din egen bil repareras på grund av tekniskt fel eller en skada som ersätts med stöd av försäkringen.
 

Jag parkerar ofta på allmänna parkeringar och är rädd för att någon oärlig ska repa min bil

Parkeringsskyddet i Maxikasko ersätter reparationskostnaderna om någon som repat din bil i parkeringshallen inte har lämnat sin kontaktinformation. Du betalar bara självrisken och har kvar din bonus.

Jag kör bil nästan varje dag, så risken för stenskott på bilen är stor

När du har lagt till glasförsäkring till din Maxikasko- eller kaskoförsäkring kan du byta ut den skadade vindrutan och betala bara självrisken. Ersättningen inverkar inte på din bonus.

 

Jag skulle inte ha råd att köpa en ny bil om den nuvarande skulle gå till inlösen

Det utvidgade skyddet vid inlösen som ingår i Maxikasko ersätter, beroende bl.a. på bilens ålder och de beräknade reparationskostnaderna, antingen 30 % utöver bilens gängse pris eller till och med kontantpriset för en motsvarande bil.

*valfritt tilläggsskydd

Räkna pris på bilförsäkringen och köp

Läs mera om skydden i kaskoförsäkringen

Utvidgat skydd vid inlösen

Det utvidgade skyddet vid inlösen ersätter kontantpriset för en ny motsvarande bil om din personbil skadas så att den inte går att reparera. Din bil ska vara under tre år gammal, körd under 60 000 km, och de beräknade reparationskostnaderna ska utgöra minst 50 % av den nya bilens värde. Om något av dessa kriterier inte uppfylls men reparationskostnaderna beräknas uppgå till minst 60 % av bilens gängse värde får du en tilläggsersättning på 30 % utöver bilens gängse värde från det utvidgade skyddet vid inlösen.

Parkeringsskydd

Parkeringsskyddet ersätter reparation av skadorna om en annan bil repar din bil till exempel i en parkeringshall och den som orsakat skadan inte lämnar sin kontaktinformation. Du betalar endast självrisken på 150 euro, ersättningen inverkar inte på din bonus.

Naturfenomen

Försäkringen mot naturfenomen ersätter till exempel reparation av plåtskador som en hagelskur orsakat din bil. Du betalar endast självrisken på 150 euro, ersättningen inverkar inte på din bonus.

Glasförsäkring

Glasförsäkringen ersätter byte av vindruta om t.ex. ett stenskott orsakar så stor skada att vindrutan måste bytas ut av trafiksäkerhetsskäl. Du betalar endast självrisken på 150 euro, ersättningen inverkar inte på din bonus. Glasförsäkringen är valbar i Maxikasko och Kasko.

Om du har tecknat en bilförsäkring före 31.3.2017 kan du lägga till glasförsäkring i din försäkring med 0 euro som självrisk. Lägg till glasförsäkring i din kaskoförsäkring genom att ringa Försäkringsservice tfn 010 247 7099.

Hyrbil

Hyrbilsförsäkringen ersätter kostnaderna för användning av en ersättande bil under tiden din bil är på verkstad för reparation av en skada som ersätts av försäkringen eller på grund av ett tekniskt fel. Hyrbilsförsäkringen är valbar i Maxikasko.

Avbrott

Från avbrottsförsäkringen får du en dagsersättning för brukstid som gått förlorad på grund av att ditt fordon repareras för en ersättningsbar skada. Som förlorade bruksdagar för ett körodugligt fordon räknas hela dygn från dagen efter skadefallet till den dag då fordonet återlämnas till dig. Avbrottsförsäkringen är valbar i Kasko. 

Kollision

Kollisionsförsäkringen ersätter omedelbara skador på ditt fordon som orsakats av kollision, avkörning eller någon annan plötslig yttre händelse.

Dikeskörning vid väjning för hjortdjur

Försäkringen mot dikeskörning ersätter skador som uppstått vid avkörning utanför tätort när du har väjt för en älg, ren eller hjort.

Skadegörelse

Med skadegörelse avses det att någon avsiktligt skadar ditt fordon utan tydliga tecken på att till exempel försöka bryta sig in i fordonet. Skadegörelseförsäkringen ersätter skadorna på ditt fordon om det har varit låst.

Älgkrock

Älgkrocksförsäkringen ersätter skador som orsakats av krock med älg, ren eller hjort. Skador som uppstått vid väjning för älg, ren eller hjort ersätts inte med stöd av älgkrocksförsäkringen utan kollisionsförsäkringen.

Brand

Brandförsäkringen ersätter brandskador som har orsakats av att elden kommit lös eller av omedelbart blixtnedslag på fordonen.

Stöld

Stöldförsäkringen ersätter om fordonet blir stulet, någon bryter sig in i det eller skadar det i samband med inbrottsförsök.

Rättskydd

Syftet med rättsskyddsförsäkring är att ersätta dina omedelbara advokatkostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som gäller fordonet.

Bilräddning

Syftet med bilräddningsförsäkringen är att du kan flytta bort ditt fordon från en skadeplats för att undvika eventuella ytterligare skador. Försäkringen ersätter bogsering av ditt fordon till närmaste verkstad då resan avbryts till exempel på grund av trafikolycka eller motorfel. Bilräddningsförsäkringen har ingen självrisk. Försäkringen ersätter vid behov även dina kostnader för att komma tillbaka hem eller till ditt ursprungliga mål enligt billigaste alternativ. 

Ansvarförsäkring utomlands

Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands kompletterar trafikförsäkringen och ersätter skador som orsakats utomstående eller passagerare i din bil, då du personligen är skadeståndsansansvarig för skadan.

Försäkringen beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.

Se också Aktias bilförsäkring och trafikförsäkring.
Vad kostar bilförsäkringen? Bilförsäkringsräknare
Vill du läsa mera om försäkringen? Fordonsförsäkringens produktfakta
Försäkringsvillkor för Bilförsäkring (för person- och paketbil)