Livförsäkring till den blivande mamman

När familjen växer ökar behovet av livförsäkring. Föräldrarna tänker ofta på att försäkra barnet för olycksfall och sjukdom, men tänker kanske inte på hur situationen ser ut för barnet om någondera föräldern dör.

För att ge barnet en trygg uppväxt ekonomiskt ifall någondera föräldern plötsligt skulle dö, rekommenderar vi att båda föräldrarna tecknar en livförsäkring. Beloppet för livförsäkringen väljer föräldrarna själva, men ett bra livförsäkringsskydd är 20 000 € per barn.

Du kan enkelt räkna ut priset och teckna en livförsäkring genom att klicka här.

Livförsäkringserbjudande i samband med babyförsäkring

När man får tillökning i familjen blir det oftast aktuellt att tänka på försäkringar för den nya familjemedlemmen. Att som förälder teckna en livförsäkring för det värsta som kan hända ger en stor ekonomisk trygghet för barnet. Förutom livförsäkringar erbjuder Aktia en babyförsäkring d.v.s. en försäkringsreservering. Du kan läsa mera om försäkringen här.

När den blivande mamman ansöker om försäkringsreservering för ofött barn*, kan hon samtidigt ansöka om en livförsäkring på 20 000 euro utan extra kostnad det första året**. Från och med det andra året fortsätter livförsäkringen med normal premie.

Vill du veta mera om våra försäkringar kan du ringa Försäkringsservice 010 247 7090 (måndag- fredag kl. 8.00-18.00) eller lämna en kontaktbegäran.

Läs om livförsäkringen

Broschyr
Produktfakta
Försäkringsvillkor

Lämna en kontaktbegäran

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.
 

*Livförsäkringen beviljas om Folksam Skadeförsäkring Ab beviljar försäkringsreservering för ofött barn.

**Värdet på förmånen baserar sig på den försäkrades ålder, t.ex. för en 30-åring är värdet på förmånen ca 32 euro.