Livförsäkring till den blivande mamman

När familjen växer, ökar behovet av livförsäkring! Föräldrarna tänker ofta på att försäkra barnet för olycksfall och sjukdom, men tänker kanske inte på hur situationen ser ut för barnet om någondera föräldern dör.

När den blivande mamman ansöker om livförsäkring samtidigt som hon ansöker om försäkringsreservering för ofött barn*, får hon en 20 000 euros livförsäkring utan extra kostnad det första året**. Från och med det andra året fortsätter livförsäkringen med normal premie.

Läs om livsförsäkringen

Broschyr
Produktfakta
Försäkringsvillkor

Lämna en kontaktbegäran

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.
 

*Livförsäkringen beviljas om Folksam Skadeförsäkring Ab beviljar försäkringsreservering för ofött barn.

**Värdet på förmånen baserar sig på den försäkrades ålder, t.ex. för en 30-åring är värdet på förmånen ca 32 euro.