Barnförsäkring - en bra start på livet

Ett nytt, litet liv behöver all trygghet det kan få, redan från början. Med vår sjukkostnadsförsäkring får ditt barn bästa möjliga vård. Du slipper köa till den offentliga sjukvården och får den vård du behöver snabbt och smidigt. Du kan enkelt teckna barnets olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring som ett merskydd till din hemförsäkring.

Gör en försäkringsreservering för det ofödda barnet i tid.

Att bli förälder är en omvälvande händelse. Ett nytt litet liv behöver skydd och barnets välmående och trygghet är av största prioritet. Plötsligt finns det tusen saker att ta hänsyn till och tänka på. När du gör en försäkringsreservering redan under graviditeten träder försäkringen i kraft från barnets födsel utan individuella begränsningar. Det betyder att försäkringen täcker kostnader för såväl eventuella medfödda sjukdomar som för sjukdomar som uppkommer senare.

 • Försäkringsreserveringen kan tecknas om mamman vid barnets beräknade födelsetid är under 43 år.
 • Försäkringsreserveringen beviljas på basis av mammans hälsodeklaration med bifogat moderskapsrådgivningskort.
 • Reserveringsavgiften är 125 euro oberoende av mammans ålder.
 • Reserveringsansökan ska göras senast tre månader före beräknad tid.

Utan reservering kan olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring för barn och unga tecknas tidigast vid två månaders ålder.
Försäkringsreserveringen tecknas som ett merskydd till hemförsäkringen.

Minneslista för försäkringsreserveringen

 • Ansök om reservering senast tre månader före beräknad födelsetid
 • Kom ihåg att betala reserveringsavgiften senast på förfallodagen
 • Meddela barnets signum då det föds, senast två månader efter födseln

Barnförsäkringen

 • har en självrisk på 125 euro per kalenderår för vårdkostnader som uppstått p.g.a. sjukdom
 • gäller tävlingsidrott och träning för den, tills barnet fyllt 18 år
 • upphör att gälla först vid 65 år

Försäkringen ersätter sjukvårdskostnader upp till totalt 50 000 euro. Den ersätter den del som inte den lagstadgade försäkringen täcker.

Försäkringen ersätter sjukvårdskostnader som t.ex.

 • läkararvoden och sjukhusavgifter
 • mediciner och behandlingar som ordinerats av läkare
 • kostnader för av läkare ordinerade näringspreparat vid komjölks- och/eller sojaproteinsallergi upp till 2 års ålder

Försäkringen ersätter inte t.ex.

 • förebyggande vård, medicinering och vaccineringar
 • syngranskning vid försämring av synförmågan samt undersökning och vård av brytningsfel
 • tandvård
Barnförsäkringen är ett merskydd som du kan lägga till i din hemförsäkring.
 

 

Broschyr för Barnförsäkrigen
Hemförsäkringens produktfakta
Försäkringsvillkor

Försäkringen beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.