Barnförsäkring

Olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring

Ett litet barn behöver all den trygghet det kan få speciellt när det gäller barnets hälsa. Barnsjukdomar är vanliga och ofta återkommande och även om de är ofarliga kan de medföra en hel del kostnader. Barn kan också drabbas av hudproblem och allergier som kan bli kroniska. 

När barnet har en olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring kan du söka vård åt ditt barn hos valfri läkare utan att behöva oroa dig över kostnaderna, vare sig det gäller sjukdom eller olycksfall.  Försäkringen har en självrisk på 125 euro per kalenderår för vårdkostnader som uppstått på grund av sjukdom. För olycksfallens del har försäkringen ingen självrisk.
 

Vad ingår i barnförsäkringen?

Försäkringen ersätter t.ex.

  • läkararvoden och sjukhusavgifter
  • mediciner och behandlingar som ordinerats av läkare
  • kostnader för av läkare ordinerade näringspreparat vid komjölks- och/eller sojaproteinsallergi upp till 2 års ålder.

Olycksfallsförsäkringen gäller under tävlingsidrott och träning för den tills barnet fyllt 18 år (med undantag av de uteslutna grenar som finns i villkoren).
 

Vad ingår inte i barnförsäkringen?

Försäkringen ersätter t.ex. inte

  • förebyggande vård, medicinering och vaccineringar
  • syngranskning vid försämring av synförmågan samt undersökning och vård av brytningsfel
  • tandvård
     

Teckna barnförsäkring

Försäkringen är ett merskydd till Aktia Hemförsäkring.

Du kan teckna barnförsäkringen tidigast då barnet är två månader. Du kan också ansöka om försäkringen före barnets födsel. Försäkringsreserveringen måste då göras senast 2 månader innan babyn föds. Då omfattar försäkringen också eventuella medfödda sjukdomar. Läs mer om babyförsäkringen.

Ring Försäkringsservice tfn 010 247 7090 eller skicka ett meddelande via nätbankens meddelandefunktion, så hjälper vi dig att teckna barnförsäkringen.

 

Barnförsäkringens broschyr
Hemförsäkringens produktfakta

Försäkringsvillkor

Försäkringen beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.