Sparförsäkring för barn

Försäkringssparande är ett smidigt och enkelt sätt för dig att spara till dina barn. Som föräldrar bestämmer ni tillsammans över försäkringen och ni kan till exempel välja vilka fonder besparingen ska kopplas till.
 

Barn som försäkringstagare

När barn är försäkringstagare, kan även andra betala in premier i försäkringen. Gudföräldrar, mor- och farföräldrar, alla kan betala in valfria summor, dock minst 40 euro per betalningsgång och med hänsyn till gällande skatteregler för gåvoskatt. Vårt kontonummer hittar du i produktfakta (försäkringsnumret som referens).
 

Spara i eget namn, till ett barn eller till barnbarn

Du kan också teckna försäkringen i ditt eget namn, och utse ditt barn som förmånstagare. Då bestämmer du själv över försäkringen. Du bestämmer också själv när försäkringen avslutas och besparingen ges till barnen. Ifall du själv behöver besparingen under spartiden är det fritt fram för dig att själv lyfta hela eller delar av beloppet.

 

Aktia Sparförsäkring produktfakta
Jag vill spara till ett barn, kontakta mig