Reseförsäkring

Ett olycksfall eller en plötslig sjukdom kan förstöra den perfekta semestern. Aktias reseförsäkring täcker ett obegränsat antal resor, och den gäller 45 dagar. Om din resa är längre kan vi förlänga försäkringen upp till ett år.

Reseförsäkringen gäller på resor utomlands och i Finland, när du reser till en plats som ligger minst 50 km från ditt hem, din arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad.

Vad ersätter reseförsäkringen?

  • Vårdkostnader för akuta sjukdoms- och olycksfall
  • Bestående men och dödsfall förorsakat av olycksfall
  • Om du på grund av sjukdom eller olycksfall blir tvungen att avbryta eller ställa in resan får du också ersättning.

Så här skaffar du reseförsäkringen:

Teckna reseförsäkring som merskydd till hemförsäkring

  • Teckna en reseförsäkring som merskydd till hemförsäkringen genom att ringa Försäkringsservice på 010 247 7090 eller skicka ett meddelande via nätbanken.
  • Reseförsäkringen beviljas personer mellan 0 och 69 år. Hälsodeklaration behövs om kunden fyllt 65 år eller om resan förlängs med över 90 dygn.
  • Resgods ersätts från hemförsäkringens lösegendomsförsäkring om du har tecknat hemförsäkringen efter 7.1.2014.

Läs mera och be om offert på hemförsäkringen
 

Köp en tidsbunden reseförsäkring

  • Du kan köpa en tidsbunden reseförsäkring via Försäkringsservice tfn 010 247 7090.
  • Den tidsbundna reseförsäkringar som gäller upp till 23 dygn och kan beviljas oberoende ålder och hälsotillstånd.
  • Den tidsbundna reseförsäkringen ska betalas senast 3 dagar före resan för att annulleringsskyddet ska vara i kraft.

Tidsbundna reseförsäkringens produktfakta
Tidsbundna reseförsäkringens villkor

 

Har du Aktia World Elite Private Banking Credit/Debit-, Aktia World Elite Credit-, Aktia Platinum Credit/Debit eller Aktia Gold Credit/Debit-kort?Hemförsäkringen samt World Elite - och Aktia Platinum -kortens reseförsäkring beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud. Aktia Gold Credit, Aktia Gold Credit/Debit och Aktia Business-kortens reseförsäkring beviljas av Chubb European Group ltd, filial i Finland, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.

Har du råkat ut för en skada?

Folksam:  Anmäl skada och ansök om ersättning

Chubb: Anmäl skada och ansök om ersättning