Olycksfallsförsäkring

Olycksfall kan hända vem som helst när som helst. Om du har en olycksfallsförsäkring via din arbetsgivare gäller den oftast bara under arbetstid. Med Aktias olycksfallsförsäkring är du försäkrad på din fritid och barn och ungdomar under 18 år är försäkrade dygnet runt.
 

Vad ersätter olycksfallsförsäkringen?

  • Kroppsskador som orsakats av en plötslig, yttre händelse.
  • Vårdkostnader utan självrisk och gäller i hela världen.
  • Du slipper köa till den offentliga sjukvården och får den vård du behöver snabbt och smidigt.
  • Utöver detta ingår även en bestående men och dödsfallsersättning.
     
Med tilläggsavtal kan du få försäkringen att gälla även under tävlingsidrott, matcher eller träning inför tävlingar.
 
Olycksfallsförsäkringen är ett frivilligt merskydd som du kan lägga till i din hemförsäkring.
 

Läs mer om hemförsäkringen och be om en offert

Försäkringen beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.