Olycksfallsförsäkring

Största delen av alla olycksfall inträffar i hemmet och på fritiden. Med Aktias olycksfallsförsäkring är du försäkrad på din fritid och kan söka vård snabbt hos valfri läkare utan att behöva oroa dig över kostnaderna. Notera att den olycksfallsförsäkring du har via din arbetsgivare oftast bara gäller under arbetstid.

Olycksfallsförsäkringen är ett merskydd till Aktia Hemförsäkring.
 

Vad ingår i olycksfallsförsäkringen?

Ersättning för t.ex.

  • vårdkostnader, bestående men och dödsfall förorsakade av olycksfall
  • läkararvoden, sjukhusavgifter, undersökningar och av läkare ordinerade mediciner till följd av olycksfall
  • av läkare ordinerad fysikalisk behandling efter operation, gipsning eller benbrott förorsakade av olycksfall, högst 15 behandlingar per olycksfall.
     

Vad ingår inte i olycksfallsförsäkringen?

Olycksfallsförsäkringen ersätter inte bl.a.

  • Vård av sjukdom eller belastningsskada
  • Kostnader för vistelse på rehabiliterings-, bad- eller kurort
  • Vårdkostnader, bestående men och dödsfall förorsakade av olycksfall vid riskfyllda idrottsgrenar som t.ex. bergsbestigning över 3 000 m., offpiståkning eller motorsporter. Fråga mera om idrottstillägg genom att ringa Försäkringsservice tfn 010 247 7090.

Om du vill att din försäkring även ska gälla t.ex. sjukdomar och belastningsskador lönar det sig att ansöka om en sjukkostnadsförsäkring. Läs mera om sjukkostnadsförsäkringen.
 

Jämförelse av olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringen

Vad ersätter försäkringen? Sjukkostnadsförsäkring Olycksfallsförsäkring
Vårdkostnade p.g.a. sjukdom Ja Nej
Vårdkostnader p.g.a. olycksfall Ja Ja
Bestående med p.g.a. olycksfall Ja Ja
Dödsfall p.g.a. olycksfall Ja Ja
 

Skaffa olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen är ett merskydd till Aktia Hemförsäkring. Du kan lägga till olycksfallsförsäkringen som merskydd till din hemförsäkring genom att ringa Försäkringsservice tfn 010 247 7090 eller genom att skicka ett meddelande via nätbankens meddelandefunktion.

Om du är 18–26 år kan du teckna en hemförsäkring för unga. I den ingår en olycksfallsförsäkring.

Om du inte har en hemförsäkring, kan du be om en offert på hemförsäkringen och de merskydd du behöver.

Läs mera om hemförsäkringen

 

Produktfakta för hemförsäkringen
Villkor för hemförsärkingen

 

Försäkringen beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.