Aktias heltäckande hemförsäkring


 

Aktia Hemförsäkring är en omfattande försäkring mot de flesta typer av skador. Försäkringen innefattar också en ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt en identitetsstöldsförsäkring. Genom att komplettera hemförsäkringen t.ex. med personförsäkringar och husdjursförsäkringar kan du vara säker på att du och din familj har ett heltäckande försäkringsskydd.
 

Omfattande försäkringsskydd

Hemförsäkringen är omfattande för att du och dina familjemedlemmar ska kunna känna er trygga. Därför omfattas både din lösegendom och eventuella byggnader av följande försäkringsskydd.

 • Brand och naturfenomen: ersätter t.ex. om ditt hem antänds av en gnista eller om stormen sliter upp en del av byggnadens tak.
 • Stöld, skadegörelse och elfenomen: ersätter om någon bryter sig in i din lägenhet eller om kompressorn i frysen går sönder.
 • Läckage: ersätter t.ex. om en vattenledning som gått sönder orsakar skador på husets konstruktioner.
 • Annan plötslig och oförutsedd skada: ersätter om ett barn t.ex. oavsiktligt fäller tv:n och den går sönder.
 • Lösegendomens specialskydd: ersätter betydligt mer än en vanlig hemförsäkring. Specialskyddet ersätter till och med borttappad egendom.
 • Identitetsstöldsförsäkring: du får bl.a. hjälp att minimera skadan, då du blivit utsatt för identitetsstöld.
   

Se prisexempel för hemförsäkring här.

Identitetsstöldsförsäkring

För att ta lån, teckna mobilabonnemang eller beställa varor i ditt namn krävs i många fall bara din personbeteckning. Ofta tar det ett tag innan man märker att ens identitet blivit kapad och det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga för att begränsa skadan. Samtidigt är det avgörande att agera snabbt.

Skulle du veta hur du ska gå till väga? Med identitetsstöldsförsäkringen har du tillgång till telefonsassistans, som bl.a. ger råd och hjälper dig att begränsa skadan, avvisa oriktiga penningkrav och radera oriktikgta betalningsanmärkningar. Försäkringen täcker också skäliga juristkostnader upp till 2.000 euro per identitetstöldshändelse.

Folksam Skadeförsäkring samarbetar med Affinion International (tfn 075 325 1181) för Identitetsstöldsförsäkringens del.
 

Ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring

Ett misstag kan hända vem som helst, och ibland berör följderna också andra. Ansvarsförsäkringen ersätter skador som du orsakat andra och som du är skadeståndsskyldig för. Rättsskyddsförsäkringen ersätter dina nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader när du behöver hjälp av en advokat i tviste-, brotts- och ansökningsmål i privatlivet.
 

Personförsäkringar som merskydd

En frivillig personförsäkring ger dig ekonomisk trygghet vid sjukdom eller olycksfall. Du får snabbt vård och behöver inte bekymra dig över kostnaderna. Till Aktia Hemförsäkring kan följande personförsäkringar tilläggas:

 • Olycksfallsförsäkring
 • Olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring
 • Försäkringsreservering för ofött barn
 • Resenärförsäkring
   

Hund- och kattförsäkring som merskydd

Du kan teckna Hund- och kattförsäkringen när husdjuret är mellan 6 veckor och 6 år gammalt. Du kan själv välja summan på husdjurets livförsäkring samt välja om även veterinärkostnader ska ersättas. Livförsäkringen ersätter om hunden eller katten dör, måste avlivas, försvinner eller blir stulen. Om ersättning för veterinärkostnader ingår ersätts veterinärarvoden, operationer och receptbelagda mediciner. Försäkringen gäller tills husdjuret är 10 år.
 

Mera information

Till Produktbeskrivning för Hemförsäkring
Försäkringsvillkor för Hemförsäkring
Konsumentskydd
 


Försäkringen beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.