Aktias heltäckande hemförsäkring

 

Aktia Hemförsäkring är en omfattande försäkring mot de flesta typer av skador. Försäkringen innefattar också en ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt en ny identitetsstöldsförsäkring. Genom att komplettera hemförsäkringen t.ex. med personförsäkringar och husdjursförsäkringar kan du vara säker på att du och din familj har ett heltäckande försäkringsskydd.
 

Omfattande försäkringsskydd

Hemförsäkringen är omfattande för att du och dina familjemedlemmar ska kunna känna er trygga. Därför omfattas både din lösegendom och eventuella byggnader av följande försäkringsskydd.

 • Brand och naturfenomen: ersätter t.ex. om ditt hem antänds av en gnista eller om stormen sliter upp en del av byggnadens tak.
 • Stöld, skadegörelse och elfenomen: ersätter om någon bryter sig in i din lägenhet eller om kompressorn i frysen går sönder.
 • Läckage: ersätter t.ex. om en vattenledning som gått sönder orsakar skador på husets konstruktioner.
 • Annan plötslig och oförutsedd skada: ersätter om ett barn t.ex. oavsiktligt fäller tv:n och den går sönder.
 • Försäkringen för lösegendomen kan kompletteras med ett specialskydd som ersätter betydligt mer än en vanlig hemförsäkring. Specialskyddet ersätter till och med kvarglömda föremål om de inte hittas.
   

Se prisexempel för hemförsäkring här.
 

Identitetsstöldsförsäkring

För att ta lån, teckna mobilabonnemang eller beställa varor i ditt namn krävs i många fall bara din personbeteckning. Ofta tar det ett tag innan man märker att ens identitet blivit kapad och det kan vara ett riktigt detektivarbete att upptäcka och begränsa skadorna.

Identitetsstöldsförsäkringen är något alldeles nytt på den finska marknaden. Folksam Skadeförsäkring samarbetar med Affinion International (tfn 075 325 1181) för Identitetsstöldsförsäkringens del.

Vad är identitetsstöld?

Någon använder sig av dina personuppgifter, ditt ID-bevis etc. för att utföra handlingar i ditt namn, såsom t.ex. att beställa varor över nätet, lyfta snabblån, skapa en Facebook-profil i ditt namn, boka ett hotellrum med ditt namn, öppna konton, beställa bankkort eller köpa bil.

Var får bovarna tag på mina ID-uppgifter?

För många identitetsstölder behöver boven inga andra uppgifter om dig än ditt namn och t.ex. din adress.

I synnerhet på landsbygden får fortfarande många all sin personliga post till en olåst postlåda. Bara genom att länsa postlådan kan bovarna komma åt en stor del av dina personuppgifter såsom personbeteckning, kontonummer, barnens personuppgifter etc.

Många av oss har tillräckligt mycket av våra uppgifter fritt tillgängliga på internet för vem som helst att använda. Där kan t.ex. finnas närbilder på eget eller barnens ansikte, e-post adress, telefonnummer, födelsedatum och -år eller hemadress. Därtill meddelar vi ofta t.ex. på Facebook var vi befinner oss just nu, t.ex. på jobbet, på sommarstugan, vilket ger bovarna utmärkta möjligheter att husera fritt medan vi inte är hemma eller medan vi inte öppnar vår post.

Även om vi skyddar oss genom att hantera våra uppgifter varsamt bär vi dagligen omkring på handlingar som möjliggör ID-stöld om de kommer i fel händer. En kvarglömd eller stulen plånbok kan vara öppningen som behövs.

Majoriteten av offren är inte medvetna om hur de blivit offer!

Ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring

Ett misstag kan hända vem som helst, och ibland berör följderna också andra. Ansvarsförsäkringen ersätter skador som du orsakat andra och som du är skadeståndsskyldig för. Rättsskyddsförsäkringen ersätter dina nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader när du behöver hjälp av en advokat i tviste-, brotts- och ansökningsmål i privatlivet.

 

Personförsäkringar som merskydd

En frivillig personförsäkring ger dig ekonomisk trygghet vid sjukdom eller olycksfall. Du får snabbt vård och behöver inte bekymra dig över kostnaderna. Till Aktia Hemförsäkring kan följande personförsäkringar tilläggas:

 • Olycksfallsförsäkring
 • Olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring
 • Försäkringsreservering för ofött barn
 • Resenärförsäkring

Hund- och kattförsäkring som merskydd

Du kan teckna Hund- och kattförsäkringen när husdjuret är mellan 6 veckor och 6 år gammalt. Du kan själv välja summan på husdjurets livförsäkring samt välja om även veterinärkostnader ska ersättas. Livförsäkringen ersätter om hunden eller katten dör, måste avlivas, försvinner eller blir stulen. Om ersättning för veterinärkostnader ingår ersätts veterinärarvoden, operationer och receptbelagda mediciner. Försäkringen gäller tills husdjuret är 10 år.
 

Erbjudande

Nu erbjuder vi våra Preferens-, Premium- och Private Banking-kunder 20 % introduktionsrabatt på första årets försäkringspremie. Erbjudandet gäller nya hemförsäkringar som tecknas före 31.12.2016. Rabatten gäller inte olycksfall- och sjukkostnadsförsäkringen. Rabatten på normalpris. Fortlöpande rabatter efter det första året enligt kundnivå.

Be om offert

Mera information

Till Produktbeskrivning för Hemförsäkring
Försäkringsvillkor för Hemförsäkring
Konsumentskydd
 


Försäkringen beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.