Hemförsäkring för unga

När något oväntat inträffar hemma, som t.ex. en brand- eller vattenskada, är det en stor lättnad att inte behöva stå för alla kostnader själv.

Ungdomsförsäkringen är en hemförsäkring för unga i åldern 18–26 år som bor i eget hem. Om du bor tillsammans med en sambo, kan ni teckna hemförsäkringen tillsammans. Om du bor tillsammans med en rumskompis, ska ni teckna var sin hemförsäkring.
 

Vad ingår i hemförsäkringen?

  • Hemförsäkringen omfattar lösöre upp till 20 000 euro, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och olycksfallsförsäkring.
  • Du kan kompletterna hemförsäkringen med reseförsäkring.
  • Reseförsäkringen gäller resor till en plats som ligger minst 50 km från bostaden, fritidsbostaden, arbetsplatsen eller studieplatsen
  • Hemförsäkringen kan betalas i 1–4 rater.
     

Förmånlig ungdomsförsäkring

  1 person 2 personer
Hemförsäkring 88 €/år 108 €/år
Hemförsäkring + reseförsäkring 139 €/år 194 €/år

 

Skaffa hemförsäkringen här
 

Hemförsäkring

När något oväntat inträffar hemma, som t.ex. en brand- eller vattenskada, är det en stor lättnad att inte behöva stå för alla kostnader själv. Hemförsäkringen ersätter förutom plötsliga skador som orsakats av yttre händelser också skador som du oavsiktligt orsakar själv, som t.ex. att du tappar tv-apparaten i golvet.

Hemförsäkringen omfattar olycksfallsförsäkring, som ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall, ansvarsförsäkring, som ersätter skador du orsakat andra, och rättsskyddsförsäkring, som omfattar nödvändiga advokat- och rättegångskostnader.
 

Reseförsäkring

Du kan kompletterna hemförsäkringen med reseförsäkring. Reseförsäkringen ersätter resor som varar högst 45 dagar, men vi erbjuder en tilläggsförsäkring för resor upp till ett åt, om du till exempel ska studera utomlands eller resa världen runt.

Resenärförsäkringen som ingår i reseförsäkringen ersätter om du behöver sjukvård under resan och resgodsförsäkringen om din egendom skadas eller blir stulen under resan. Läs mera om reseförsäkringen.

Skaffa hemförsäkringen här


Försäkringen beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.

Broschyr för Hemförsäkring för unga
Försäkringsvillkor för Aktia Hemförsäkring
Produktfakta för Aktia Hemförsäkring
Information om  Folksam Skadeförsäkring Ab:s distansförsäljning