Hemförsäkring för unga

Aktias hemförsäkring för unga är en förmånlig hemförsäkring för unga i åldern 18–26 år som bor i eget hem. Om du bor tillsammans med en sambo eller make/maka, kan ni teckna hemförsäkringen tillsammans.
Om du delar bostad med en annan person, som inte är din sambo eller make/maka, ska ni teckna var sin hemförsäkring. 
 

Vad ingår i hemförsäkringen?

  • Hemförsäkringen omfattar lösöre upp till 20 000 euro, ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring.
  • Identitetsstöldsförsäkring, via vilken du bl.a. får hjälp att minimera skadan, då du blivit utsatt för identitetsstöld. (Gäller försäkringar som tecknas efter 1.1.2017).
  • Olycksfallsförsäkring utan självrisk om du råkar ut för ett olycksfall på din fritid.
  • Du kan komplettera hemförsäkringen med en reseförsäkring. Reseförsäkringen gäller resor till en plats som ligger minst 50 km från bostaden, fritidsbostaden, arbetsplatsen eller studieplatsen
  • Hemförsäkringen kan betalas i 1–4 rater.
     

Förmånlig ungdomsförsäkring

  1 person 2 personer
(sambo eller äkta hälft)
Hemförsäkring 99 €/år 121 €/år
Hemförsäkring + reseförsäkring 149 €/år 208 €/år

 

 

Hemförsäkring

När något oväntat inträffar hemma, som t.ex. en brand- eller vattenskada, är det en stor lättnad att inte behöva stå för alla kostnader själv. Hemförsäkringen ersätter förutom plötsliga skador som orsakats av yttre händelser också skador som du oavsiktligt orsakar själv, som t.ex. att du tappar tv-apparaten i golvet. I hemförsäkringen för unga ingår alltid en ansvarförsäkring, som ersätter skador du orsakat andra och en rättskyddsförsäkring som omfattar nödvändiga advokat- och rättegångskostnader.
 

Olycksfallsförsäkring

Ungdomshemförsäkringen omfattar även alltid en olycksfallsförsäkring, som ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall utan självrisk. Försäkringen gäller i hela världen.
 

Identitetsstöldförsäkring*

För att ta lån, teckna mobilabonnemang eller beställa varor i ditt namn krävs i många fall bara din personbeteckning. Ofta tar det ett tag innan man märker att ens identitet blivit kapad och det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga för att begränsa skadan. Samtidigt är det avgörande att agera snabbt.

Skulle du veta hur du ska gå till väga? Med identitetsstöldsförsäkringen har du tillgång till telefonsassistans, som bl.a. ger råd och hjälper dig att begränsa skadan, avvisa oriktiga penningkrav och radera oriktikta betalningsanmärkningar. Försäkringen täcker också skäliga juristkostnader upp till 2 000 euro per identitetstöldshändelse.

Folksam Skadeförsäkring samarbetar med Affinion International tfn 075 325 1181 för Identitetsstöldsförsäkringens del.

*Gäller försäkringar som tecknas efter 1.1.2017).
 

Reseförsäkring

Du kan kompletterna hemförsäkringen med reseförsäkring. Reseförsäkringen ersätter resor som varar högst 45 dagar, men vi erbjuder en tilläggsförsäkring för resor upp till ett år, om du till exempel ska studera utomlands eller resa världen runt.

Resenärförsäkringen som ingår i reseförsäkringen ersätter om du behöver sjukvård under resan och resgodsförsäkringen om din egendom skadas eller blir stulen under resan. Läs mera om reseförsäkringen.
 


Försäkringen beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.

Broschyr för Hemförsäkring för unga
Försäkringsvillkor för Hemförsäkring
Produktfakta för Hemförsäkring
Information om  Folksam Skadeförsäkring Ab:s distansförsäljning