Motorcykelförsäkring

Välj ett enkelt sätt att försäkra din motorcykel. Med Aktia Körsäsongsförsäkring för motorcyklar får du både trafik- och kaskoförsäkring.

Försäkringens omfattning och premie är direkt anpassade till motorcyklistens behov. Du behöver inte anmäla när du inleder eller avslutar din körsäsong. Du kan alltså ta fram motorcykeln direkt när vårsolen lockar ut på en körtur.
 
När du tecknar Aktia Körsäsongsförsäkring får du direkt full 70 % bonus på kaskon.
 
Du kan beräkna ett pris på motorcykelförsäkringen och köpa den enkelt på nätet genom att identifiera dig med din egen banks nätbankskoder.
 

Räkna pris och köp motorcykelförsäkring
 

Omfattande skydd för din motorcykel

Trafikförsäkringen ersätter personskador och eventuella skador på annans egendom. Trafikförsäkringen ska enligt lag tecknas för alla motorcyklar som används i trafik. Kaskoförsäkringen ersätter skador på din egen motorcykel och även din kördräkt och hjälm, då de är i användning. Även i efterhand installerad elektronisk utrustning, t.ex. navigator, ingår i kaskon upp till ett värde på 1 000 euro.
 

*valfritt tilläggsskydd

Bekanta dig med kaskoförskringens skydd

Kollision

Kollisionsförsäkringen ersätter omedelbara skador på ditt fordon som orsakats av kollision, avkörning eller någon annan plötslig yttre händelse.

Avbrott

Från avbrottsförsäkringen får du en dagsersättning för brukstid som gått förlorad på grund av att ditt fordon repareras för en ersättningsbar skada. Som förlorade bruksdagar för ett körodugligt fordon räknas hela dygn från dagen efter skadefallet till den dag då fordonet återlämnas till dig. Avbrottsförsäkringen är valbar i Kasko. 

Skadegörelse

Med skadegörelse avses det att någon avsiktligt skadar ditt fordon utan tydliga tecken på att till exempel försöka bryta sig in i fordonet. Skadegörelseförsäkringen ersätter skadorna på ditt fordon om det har varit låst.

Dikeskörning vid väjning för hjortdjur

Försäkringen mot dikeskörning ersätter skador som uppstått vid avkörning utanför tätort när du har väjt för en älg, ren eller hjort.

Älgkrock

Älgkrocksförsäkringen ersätter skador som orsakats av krock med älg, ren eller hjort. Skador som uppstått vid väjning för älg, ren eller hjort ersätts inte med stöd av älgkrocksförsäkringen utan kollisionsförsäkringen.

Brand

Brandförsäkringen ersätter brandskador som har orsakats av att elden kommit lös eller av omedelbart blixtnedslag på fordonen.

Stöld

Stöldförsäkringen ersätter om fordonet blir stulet, någon bryter sig in i det eller skadar det i samband med inbrottsförsök.

Rättsskydd

Syftet med rättsskyddsförsäkring är att ersätta dina omedelbara advokatkostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som gäller fordonet.

Bilräddning

Syftet med bilräddningsförsäkringen är att du kan flytta bort ditt fordon från en skadeplats för att undvika eventuella ytterligare skador. Försäkringen ersätter bogsering av ditt fordon till närmaste verkstad då resan avbryts till exempel på grund av trafikolycka eller motorfel. Bilräddningsförsäkringen har ingen självrisk. Försäkringen ersätter vid behov även dina kostnader för att komma tillbaka hem eller till ditt ursprungliga mål enligt billigaste alternativ.

Ansvarsförsäkring utomlands

Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands kompletterar trafikförsäkringen och ersätter skador som orsakats utomstående eller passagerare i din bil, då du personligen är skadeståndsansansvarig för skadan.

 

Förmånlig premie

Vår premiesättning beaktar att motorcykeln i allmänhet inte används under vintersäsongen. Premiesättning enligt körsäsong innebär att premien är högre de månader när fordonet i allmänhet används mest.

 


Beräkna pris och köp motorcykelförsäkring

Produktfakta
Försäkringsvillkor för bilförsäkringen (andra fordon än bil- och paketbil)
Försäkringsvillkor för trafikförsäkringen
Konsumentskydd

Försäkringen beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.