Sjukkostnadsförsäkring

Olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka och har en sjukkostnadsförsäkring kan du besöka vilken läkare du vill utan att behöva oroa dig över kostnaderna. Om du har tillgång till företagshälsovård kan det vara bra att kontrollera om företagshälsovården innefattar mediciner, operationer eller vård hos specialiserad läkare.

Olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringen är ett merskydd till Aktia Hemförsäkring.

Vad ersätter sjukkostnadsförsäkringen?

Försäkringen ersätter bl.a.

 • vårdkostnader förorsakade av sjukdom eller olycksfall
 • läkararvoden, sjukhusavgifter, undersökningar och av läkare ordinerade mediciner
 • av läkare ordinerad fysikalisk behandling efter operation, gipsning eller benbrott förorsakade av olycksfall, högst 15 behandlingar per olycksfall
 • bestående men och dödsfall förorsakade av olycksfall.
   

Vad ersätter inte sjukkostnadsförsäkringen?

Försäkringen ersätter inte bl.a.

 • hälsogranskningar eller förebyggande vård
 • vistelse på rehabiliterings-, bad- eller kurort
 • rehabilitering eller psykoterapi
 • syngranskningar vid brytningsfel eller försämring av synförmågan
 • skador som du ådragit dig i mycket riskfyllda idrottsgrenar som t.ex. bergsbestigning över 3 000 m., offpiståkning eller motorsporter. Behöver du tillägg för tävlingsidrott? Fråga mera om idrottstillägg genom att ringa Försäkringsservice tfn 010 247 7090.
   

Vad är skillnaden mellan en sjukkostnadsförsäkring och en olycksfallsförsäkring?

Den största skillnaden är att en sjukkostnadsförsäkring ersätter både vårdkostnader förorsakade av sjukdomar och olycksfall, medan olycksfallsförsäkringen bara ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall. Läs mera om olycksfallsförsäkringen.
 

Teckna sjukkostnadsförsäkring

Sjukkostnadsförsäkringen är ett merskydd till Aktia Hemförsäkring. Du kan lägga till sjukkostnadsförsäkringen till din hemförsäkring genom att ringa Försäkringsservice tfn 010 247 7090 eller genom att skicka ett meddelande via nätbankens meddelandefunktion.

Om du inte har en hemförsäkring, kan du be om en offert på hemförsäkringen och de merskydd du behöver.

Läs mera om hemförsäkringen

Sjukkostnadsförsäkringens broschyr

Försäkringen beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.