Fordonsskada

Anmäl fordonsskada på nätet

Identifiera dig med dina nätbankskoder och fyll i skadeanmälan. Du kan bifoga dokument som gäller skadan till skadeanmälan.

Anmäl fordonsskada per post

Anmäl fordonsskada per telefon (gäller enbart bilskada utan motpart)

Vänligen notera följande saker innan du ringer till Skadehanteringen: 

  • Endast försäkringstagaren kan anmäla skadan per telefon
  • Skadeanmälan kan göras och ersättningsbeslut i de flesta fall fås under samtalets gång
  • Samtalet bandas för kontrollering av ersättningsärendet

Skadehantering betjänar på nummer 010 550 2071 må–fr kl. 8.30–16.30.
 

Skadeanmälans bilagor

Du kan skicka skadeanmälans bilagor per post (ofrankerad) till:

Aktia Skadehantering
Kod 5018638
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Skriv ut svarskuvert
 

Anvisningar för ansökan om ersättning

För att vi ska kunna behandla din skada behöver vi, utöver skadeanmälan, följande dokument:

  • Polisförhörsprotokoll (bifogas om polisen var på plats och förhör verkställdes)
  • Polisanmälan eller -protokoll (bifogas vid stöld, inbrott, skadegörelse och annat brottmål)
  • Reparations- eller återanskaffningskvitto (bifogas om skadan reparerats eller egendomen återanskaffats)