Fordonsskada

Anmäl fordonsskada på nätet

Identifiera dig med dina nätbankskoder och fyll i skadeanmälan i Folksams nättjänst. Du kan bifoga dokument som gäller skadan till skadeanmälan.

Anmäl fordonsskada per post

Anmäl fordonsskada per telefon (gäller enbart bilskada utan motpart)

Vänligen notera följande saker innan du ringer till Skadehanteringen: 

  • Endast försäkringstagaren kan anmäla skadan per telefon
  • Skadeanmälan kan göras och ersättningsbeslut i de flesta fall fås under samtalets gång
  • Samtalet bandas för kontrollering av ersättningsärendet

Skadehantering betjänar på nummer 010 550 2071 må–fr kl. 8.30–16.30.
 

Skadeanmälans bilagor

Du kan skicka skadeanmälans bilagor per post (ofrankerad) till:

Aktia Skadehantering
Kod 5018638
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Skriv ut svarskuvert
 

Anvisningar för ansökan om ersättning

För att vi ska kunna behandla din skada behöver vi, utöver skadeanmälan, följande dokument:

  • Polisförhörsprotokoll (bifogas om polisen var på plats och förhör verkställdes)
  • Polisanmälan eller -protokoll (bifogas vid stöld, inbrott, skadegörelse och annat brottmål)
  • Reparations- eller återanskaffningskvitto (bifogas om skadan reparerats eller egendomen återanskaffats)