Djurskada

Anmäl djurskada på nätet

Identifiera dig med dina nätbankskoder och fyll i skadeanmälan i Folksams nättjänst. Du kan bifoga dokument som gäller skadan till skadeanmälan.

Anmäl djurskada per post

Skadeanmälans bilagor

Du kan skicka skadeanmälans bilagor per post (ofrankerad) till:

Aktia Skadehantering
Kod 5018638
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Skriv ut svarskuvert
 

Anvisningar för ansökan om ersättning

För att vi ska kunna behandla din skada behöver vi, utöver skadeanmälan, följande dokument:

  • Veterinärens utlåtande om skadan eller sjukdomen
  • Kvitton på betalda fakturor