Personskada

Anmäl personskada

Det finns olika slag av personförsäkringar. Fundera först på vad som hänt och om du ska söka ersättning från en separat personförsäkring eller t.ex. från ett merskydd till Aktia Hemförsäkring. Du hittar våra ersättningsansökningar och skadeanmälningsblanketter bakom länkarna nedan.
 

Anmäl personskada på nätet (försäkringar beviljade av Folksam Skadeförsäkring Ab)

Identifiera dig med dina nätbankskoder och fyll i skadeanmälan i Folksams nättjänst, om du söker ersättning från din privata olycksfallsförsäkring eller från en olycksfalls- eller sjukkostnadsförsäkring som är ett merskydd till hemförsäkringen eller från resenärförsäkring. Du kan bifoga dokument som gäller skadan till skadeanmälan. Handläggningen sköts av Folksam Skadeförsäkring Ab. 

Anmäl personskada per post (försäkringar beviljade av Folksam Skadeförsäkring Ab)

Anmäl personskada genom att fylla i blanketten och skriva under den. För ytterligare instruktioner se anvisningarna längst ner på sidan.

Anvisningar för ansökan om ersättning (försäkringar beviljade av Folksam Skadeförsäkring Ab)

Du kan skicka post portofritt på adressen:

Aktia Skadehantering
c/o Folksam Skadeförsäkring Ab
Kod 5018638
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Skriv ut svarskuvert
 

Ansökan om ersättning - övriga personförsäkringar (försäkringar beviljade av Aktia Livförsäkring Ab)

Ersättning från av Aktia Livförsäkring Ab beviljade sjukkostnadsförsäkringar för vuxna eller barn kan du söka via ersättningstjänsten i nätbanken. *
(Se försäkringsnummerserierna)

Logga in i nätbanken (också med andra bankers nätbankskoder)

Ersättningsblanketten i papper kan du fylla i här   **
Handläggningen sköts av Aktia Livförsäkring Ab.

Du kan skicka post åt oss portofritt på adressen:

Aktia Livförsäkring Ab
Kod 5000965
00003 SVARFÖRSÄNDELSE

Skriv ut svarskuvert