Personskada

Ansök om ersättning för sjukvårdskostnader via nätet

Identifiera dig med dina nätbankskoder och ansök om ersättning elektroniskt.

Ansök om ersättning per post

Fyll blanketten nedan och returnera i bifogat svarskuvert.