Reseskada

Anmäl reseskada på nätet

Identifiera dig med dina nätbankskoder och fyll i skadeanmälan i Folksams nättjänst. Du kan bifoga dokument som gäller skadan till skadeanmälan.

Anmäl reseskada per post

Anmäl reseskada genom att fylla i blanketten och skriva under den. För ytterligare instruktioner se anvisningarna längst ner på sidan.

Skadeanmälans bilagor

Du kan skicka skadeanmälans bilagor per post (ofrankerad) till:

Aktia Skadehantering
Kod 5018638
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Skriv ut svarskuvert

 

Anvisningar för ansökan om ersättning

Läs mera / Reseförsäkring