Rättsskyddsanmälan

Gör rättsskyddsanmälan genom att fylla i blanketten och skriva under den.

Skadeanmälans bilagor

Du kan skicka skadeanmälans bilagor per post (ofrankerad) till:

Aktia Skadehantering
Kod 5018638
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Skriv ut svarskuvert