Egendomsskada

Anmäl egendomsskada på nätet

Identifiera dig med dina nätbankskoder och fyll i skadeanmälan i Folksams nättjänst. Du kan bifoga dokument som gäller skadan till skadeanmälan.

Anmäl egendomsskada per post

Anmäl egendomsskada per telefon (gäller enbart skador på hemmets lösegendom)

Vänligen notera följande saker innan du ringer Skadehanteringen:

  • Endast försäkringstagaren kan anmäla skadan per telefon
  • Skadeanmälan kan i de flesta fall göras och i enklare skadefall är det också möjligt att få ersättningsbeslutet under samtalets gång
  • Ha försäkringsbrevet och alla dokument som hör till skadan till hands när du ringer
  • Samtalet bandas för kontrollering av ersättningsärendet

Skadehantering betjänar på nummer 010 550 2071 må–fr kl. 8.30–16.30.
 

Skadeanmälans bilagor

Du kan skicka skadeanmälans bilagor per post (ofrankerad) till:

Aktia Skadehantering
Kod 5018638
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Skriv ut svarskuvert
 

Anvisningar för ansökan om ersättning

För att vi ska kunna behandla din skada behöver vi, utöver skadeanmälan, följande dokument:

  • Polisanmälan eller -protokoll (bifogas vid stöld, inbrott, skadegörelse och annat brottmål)
  • Reparations- eller återanskaffningskvitto (bifogas om skadan reparerats eller egendomen återanskaffats)
  • Resebiljett eller annat reseintyg (bifogas om ersättning söks från resgodsförsäkringen)