Båtskada

Då du lämnar in din båt till verkstaden, kom ihåg att meddela att din båt är försäkrad i Aktia Skadeförsäkring och att du ansökt om ersättning. Observera att inga reparationer får utföras före skadan har granskats.

Anmäl båtskada på nätet

Identifiera dig med dina nätbankskoder och fyll i skadeanmälan i Folksams nättjänst. Du kan bifoga dokument som gäller skadan till skadeanmälan.

Anmäl båtskada per post

Skadeanmälans bilagor

Du kan skicka skadeanmälans bilagor per post (ofrankerad) till:

Aktia Skadehantering
Kod 5018638
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Skriv ut svarskuvert

 

Anvisningar för ansökan om ersättning

För att vi ska kunna behandla din skada behöver vi, utöver skadeanmälan, följande dokument:

  • Polisanmälan eller -protokoll (bifogas vid stöld, skadegörelse och brand)
  • Besiktningsintyg (bifogas om besiktningsrabatt beviljats)
  • Reparations- eller återanskaffningskvitto (bifogas om skadan reparerats eller egendomen återanskaffats)
  • Protestprotokoll (bifogas om skadan skett under tävling)