Trafikolycka

Tänk på följande saker om du har oturen att vara med om en trafikolycka.

1. Rädda liv och förhindra enligt bästa förmåga att ytterligare skador uppstår.

2. Tillkalla hjälp vid behov.

3. Tillkalla alltid polis om du misstänker att motparten är påverkad av alkohol eller narkotika, eller om någon person har skadats.

4. Gör skadeanmälan.

Om motparten är skyldig

  • Anteckna motpartens namn, bilens registernummer och försäkringsbolag samt eventuella vittnen.
  • Om möjligt, fyll tillsammans med motparten i skadeanmälan och sänd den till motpartens försäkringsbolag. Det är viktigt att motparten undertecknar skadeanmälningsblanketten. Om ni inte har en skadeanmälningsblankett till hands, be motparten att omedelbart anmäla skadan till sitt försäkringsbolag

Om du själv är skyldig till skadan

  • Fyll i trafikskadeanmälan till oss.

Om det är oklart vem som är skyldig

  • Tillkalla polis till platsen.
  • Anteckna motpartens namn och bilens registernummer samt eventuella vittnen.
  • Båda parterna gör var sin skadeanmälan och sänder den till sitt eget försäkringsbolag.

5. Kontrollera om din bil är i körbart skick. Om inte, beställ bogsering via vår nödtjänst
tfn 010 550 2072.

6. Lämna in din bil till verkstaden.

  • Meddela verkstaden vem motparten är och vilket försäkringsbolag som har hand om skadefallet.
  • Observera att inga reparationer får utföras förrän försäkringsbolaget har granskat skadan.

Varit med om en trafikolycka utomlands?

Läs trafikförsäkringscentralens anvisningar.

Om du behöver hjälp eller rådgivning, kan du dygnet runt kontakta vår Nödjänst (i samarbete med SOS International) på nummer +358 10 550 2072, e-post: emergency(at)folksam.fi