Eldsvåda

Om du råkar ut för en eldsvåda ska du tänka på följande saker.

1. Rädda liv – du har endast några minuter på dig att komma ut efter det att till exempel en soffa har antänts. Efter det är rökutvecklingen och hettan så kraftiga att möjligheterna att överleva är små. Det är ofta kolmonoxiden och röken som förorsakar dödsfall vid eldsvådor.

2. Om möjligt – försök släcka elden och förhindra att elden sprider sig. Släck brinnande kläder genom att kväva elden med till exempel en filt eller matta. Stäng fönster, dörrar och ventiler för att minska drag som gör att elden kan sprida sig.

3. Alarmera brandkåren på numret 112 från ett säkert ställe.

4. Försäkra dig om att alla personer är i säkerhet och ge brandkåren behövliga anvisningar.