Båtförsäkring

Försäkra din båt för att vara trygg både på sjön och i land. Du kan skräddarsy försäkringen så att den passar just din båt och dina behov. Ansvarsförsäkring ingår alltid.

I Aktias hemförsäkring ingår en brand- och stöldförsäkring på småbåtar.

Meddelande

Fr.o.m. 6.8.2018 sköts hem-, båt- och fordonsförsäkringarna av Folksam.

Läs mera

Båtförsäkringsalternativ

Kaskoförsäkring – den mest omfattande försäkringen. I den ingår det mesta som kan hända din båt eller båtutrustning, som stöld, brand, grundstötning, storm och transportskada. Du kan även komplettera Kaskoförsäkringen och anpassa den efter din båttyp med till exempel en maskinbräckageförsäkring eller mast- och riggförsäkring. Försäkringen inkluderar även den båtutrustning som behövs då båten används till sjöss.

Delkaskoförsäkring – ersätter skador som avsiktlig skadegörelse, stöld och brand, men inte skador som beror på oförutsedda, yttre händelser.

Köp båtförsäkring

Du kan köpa en båtförsäkring genom att ringa Aktia Försäkringsservice, 010 247 7090, vardagar kl. 8-18 eller genom att lämna en kontaktbegäran så ringer vi dig.

 

Lämna kontaktbegäran

 

(+) denna kan tas som merskydd.

Båtförsäkringen beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.

Du kan få upp till 60 % bonus för skadefria år

Produktbeskrivning för Båtförsäkring
Försäkringsvillkor (För ikraftvarande försäkringar gäller de försäkringsvillkor som omnämns i försäkringsbrevet)