Bonus för skadefria år

Med Aktia Båtförsäkring kan du få bonus när du kör din båt skadefritt. Du betalar även en lägre självrisk.

Kaskoförsäkringen har sex olika självriskalternativ. Självrisken vid brand, stöld och skadegörelse är alltid 150 euro oberoende av vilket alternativ du väljer. Alternativen 150 euro och 450 euro är bonusberättigade. Bonusen stiger med 10 % för varje skadefritt år ända upp till 60 % och sjunker med 20% om en skada inträffar.

Självriskalternativen
150 € (bonusrätt)
300 €
450 € (bonusrätt)
600 €
1200 €
2400 €


 
Ju längre du är kund hos oss och ju fler skadefria år du har, desto mindre betalar du i självrisk.

Skadefria år Självriskens rabatt
5 -30 %
10 -60 %
20 Ingen självrisk
Avdragen berör inte de eventuella procentuella självriskerna.

 

Säkerhet lönar sig

Om du besiktigar båten varje år enligt Finlands Båt- eller Seglarförbunds bestämmelser för klass 1, 2 eller 3 får du 20 % besiktningsrabatt på Kaskopremien. Om din båt har ett fast installerat släckningssystem får du även 10 % rabatt.
Försäkringen beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.

Räkna ut vad båtförsäkringen kostar. Till Båtförsäkringsräknaren
Produktbeskrivning för Båtförsäkring
Försäkringsvillkor för Båtförsäkring