Allmänt om försäkringar

Vad är försäkringsnummer?

Försäkringsnumret är ett avtalsnummer, dvs. ett nummer med vilket du identifierar ditt försäkringsavtal. Försäkringsnumret hittar du t.ex. i försäkringsbrevet eller i nätbanken under försäkringar. Försäkringsbolaget hittar dina försäkringsuppgifter också med din personbeteckning, så det är inte alltid nödvändigt att ha försäkringsnumret till hands när du tar kontakt i försäkringsärenden.

Vad är ett försäkringsbrev?

Försäkringsbrevet innehåller information bl.a. om vilken försäkring du har, vad du har försäkrat, vilka ersättningsbeloppen är och hurudan självrisk du har. Försäkringsbrevet definierar med andra ord just ditt specifika försäkringsavtal. Mera detaljerade beskrivningar av bl.a. vilka ersättningsbegränsningar som tillämpas och hur ersättningen bestäms hittar du i försäkringsvillkoren.