Allmänt om försäkringar

Vad är försäkringsnummer?

Försäkringsnumret är ett avtalsnummer, dvs. ett nummer med vilket du identifierar ditt försäkringsavtal. Försäkringsnumret hittar du t.ex. i försäkringsbrevet eller i nätbanken under försäkringar. Försäkringsbolaget hittar dina försäkringsuppgifter också med din personbeteckning, så det är inte alltid nödvändigt att ha försäkringsnumret till hands när du tar kontakt i försäkringsärenden.

Vad är ett försäkringsbrev?

Försäkringsbrevet innehåller information bl.a. om vilken försäkring du har, vad du har försäkrat, vilka ersättningsbeloppen är och hurudan självrisk du har. Försäkringsbrevet definierar med andra ord just ditt specifika försäkringsavtal. Mera detaljerade beskrivningar av bl.a. vilka ersättningsbegränsningar som tillämpas och hur ersättningen bestäms hittar du i försäkringsvillkoren.

Var kan jag köpa en ungdomshemförsäkring?

Du kan teckna Aktias Hemförsäkring för unga på nätet här eller via Aktia Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18). Läs mera om hemförsäkringen för unga.

Var kan jag teckna Aktia hemförsäkring?

Du kan teckna Aktia Hemförsäkring via Aktia Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18) eller genom att skicka en offertbegäran. Läs mera om hemförsäkringen.

Kontroll av kredituppgifter

För de skadeförsäkringars del som beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, kontrolleras sökandes kredituppgifter från Bisnodes kreditupplysningsregister. Betalningsstörningar kan medföra att en försäkring inte beviljas eller att förskottsbetalningsprincipen tillämpas. En betalningsanmärkning i registret kan vara hinder för beviljandet av försäkringen. Mera information om anmärkning om betalningsstörning finns på Finans- och försäkringsrådgivningens hemsida.