Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det förekommer bedrägeriförsök i Aktias namn för att få tag på nätbankskoder Läs mer
Ett exempel på en förmögenhetsplan, som ger ca 500 000 skäl till varför vi finländare inte borde spara enbart för väggarna.

Ett exempel på en förmögenhetsplan, som ger ca 500 000 skäl till varför vi finländare inte borde spara enbart för väggarna.

För oss finländare har det alltid varit en hederssak att snabbt betala bort skulder. Men borde vi ändå diversifiera våra tillgångar i olika tillgångsklasser redan under lånetiden och dra nytta av ränta på ränta-effekten på lång sikt?

Låt oss säga att du är i ungefär 40-års åldern. Du och din make har ca 350 000 euro kvar av ert bolån på bostaden i huvudstadsregionen, vars värde är ca 500 000 euro. Er månatliga amortering är ca 2 000 euro. Ni beslutar er för att byta bank och bli kund hos oss i Aktia, eftersom ni kommer att få ett intressant låneerbjudande från oss.

Antag att det för er del visar sig förnuftigt och möjligt att förlänga er återstående lånetid från 15 till 25 år. I så fall skulle den månatliga amorteringen minska till ca 1 230 euro. Detta skulle frigöra ca 770 euro per månad för planerad placering, utan att öka på det månatliga beloppet som ni tidigare använde för låneskötseln.

Innan ni samlat placeringstillgångar som ekonomisk buffert, vill ni förbereda er för stigande räntor. Ni bestämmer er för att ta en fast ränta på tio år för ert lån. Om lånetiden förlängs till 25 år och räntan för de första 10 åren binds vid en fast ränta ökar den totala räntan att betala emellertid med ca 11 000 euro.

Ni vill även försäkra återbetalningen av lånet med en livförsäkring. En livförsäkring för två personer i detta exempel kostar ca 50 euro per månad. Efter kostnaderna skulle det månatliga beloppet ni använder för placering, vara ca 720 euro.

Helsingforsbörsen har i genomsnitt avkastat 11,7 % under de senaste 25 åren. I denna förmögenhetsplan är placeringstiden lång och vi använder en årlig förväntad avkastning på 6 % för en väldiversifierad global aktievägd placeringsportfölj. Kom dock ihåg att en historisk utveckling aldrig en garanti för framtida avkastning eller värdeutveckling och den faktiska avkastningen är alltid osäker.

Genom att förlänga lånetiden, placera det belopp som sålunda frigörs månatligen, förbereda er för risker med livförsäkring och fast ränta samt en realiserad förväntad avkastning på 6 %, befinner ni er i en situation där ni har ca 500 000 euro i placeringstillgångar och en skuldfri bostad.

Det finns alltid risker förknippade med placering och inga tillförlitliga antaganden kan göras om avkastning eller placeringens värde på basis av denna exempelberäkning. Placeringens värde kan stiga eller sjunka och det investerade kapitalet kan förloras delvis eller i sin helhet. Även den förväntade avkastningen kan utebli.

*Allas situation är unik, och den information och de beräkningar som presenteras i detta imaginära exempel kan inte kombineras med en individs placeringsmål, finansiella situation eller andra särskilda behov. De är inte heller enskilda placeringsrekommendationer eller råd, och de uppmanar inte heller att köpa eller teckna värdepapper. Placeraren måste bedöma placeringarnas lämplighet för sig själv och vid behov söka expertråd.

Exempelfallet ovan är ett exempel på förmögenhetsplanens betydelse och informationen i beräkningen ska inte på något sätt tolkas som ett villkor för det kreditavtal som tillhandahålls av Aktia eller som referens för låneerbjudandet. Situationen för varje lånesökande är individuell och ett eventuellt låneerbjudande kräver en noggrann granskning av information från fall till fall. Om vi slutligen gör ett låneerbjudande bara för dig, kommer den faktiska räntan och andra villkor för det erbjudna lånet att återspeglas i det enskilda låneerbjudandet, vilket kommer att baseras på den information som du lämnar. I alla fall kräver beviljandet av kredit ett godkänt kreditbeslut. Lånet beviljas av Aktia Bank Abp, Arkadiagatan 4-6, 00100, med säte i Helsingfors, FO-nummer 2181702-8. I exempelberäkningen har använts 0,5 % av den totala räntan på det rörliga lånet och 0,55 % av det fasta lånet. Annuitet har använts i beräkningen som återbetalningsmetod för lånet. Beräkningen tar inte hänsyn till kostnader och avgifter relaterade till utlåning och ränteförändringar. Priset på livförsäkring är den genomsnittliga månadspremien för två 40-åringar, som båda tar en 10 års livförsäkring på 125 000 euro. Försäkringspremien är riktgivande och mer detaljerade villkor finns i försäkringserbjudandet och ansökan. Det faktiska årsarvodet är bundet till ålder. Beviljandet av livförsäkring kräver alltid en ansvarslösning baserad på en hälsorapport. Livförsäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, PB 800 20101, Åbo, Tel. +358 10 247 8300, FO-nummer 0937006-7, som är ett helägt dotterbolag till Aktia Bank Abp för vilket Aktia Bank Abp fungerar som ombud. *1/1996 – januari 1/2021. Informationen om Helsingforsbörsens historiska avkastning tar inte hänsyn till skatter, avgifter eller andra kostnader. Källa: Bloomberg.

Vår uppgift är att hjälpa dig se möjligheter och risker i din ekonomi – bygga en förmögenhetsplan som passar just dig.

Vi börjar med att byta ditt bolån till Aktia.

Bolån 1

 
Lånebelopp350 000 euro
Lånetid15 år
Amortering2 004,10 €
ReferensräntaEuribor 12 mån., noterat 12.1.2021 -0,503 %
Marginal0,50 %
Expeditionsavgift 900 €
Förvaltningsavgift2,30 €/mån
Årlig effektiv ränta 0,56 %
Antal amorteringar 180 st.
Beräknad total ränta 13 544 €
Det totala beloppet som ska betalas är 364 858 €

 Bolån 2

 
Lånebelopp350 000 euro
Länetid25 år
Amortering1 232,90 €
Fast ränta 10 år 0,55 % (följt av referensräntan Euribor 12 mån.,   noterat 28.1.2021 -0,505 % och marginal 0,50 %)
Expeditionsavgift 900 €
Förvaltningsavgift2,30 €/kk
Årlig effektiv ränta 0,58 %
Antal amorteringar 300 st.
Beräknad total ränta24 193 €
Det totala beloppet som ska betalas är 375 783 €

Räkneexemplen ovan åskådliggör hur en ändring av lånetid och ränteskydd inverkar på lånets effektiva årliga ränta. Exemplen är riktgivande och beräknade på basen av de antaganden som framgår i uträkningarna. Den effektiva räntan som använts i exempelfallen motsvarar inte nödvändigtvis den effektiva årliga räntan för ett beviljat kreditbeslut.