Babyförsäkring

Vad är en babyförsäkring?

Babyförsäkringen är ett merskydd till Aktia Hemförsäkringen. Om du vill försäkra ditt barn innan barnet föds ska du teckna en babyförsäkring dvs. göra en försäkringsreservering för det ofödda barnet. Reserveringen ska göras senast 3 månader innan babyn föds. Försäkringsreservering innebär att du kan teckna en försäkring som gäller genast från barnets födsel. Då täcker försäkringen också kostnader för eventuella medfödda sjukdomar. Glöm inte livförsäkring för den blivande mamman.

Om du vill skaffa en försäkring eller veta mera om den kontakta Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18).

Vad är "livförsäkringsförmånen för blivande mamman"?

"När familjen växer blir också livförsäkringsbehovet större, ifall det händer dig något som mamma." När den blivande mamman ansöker om livförsäkring samtidigt som hon ansöker om försäkringsreservering för ofött barn, får hon en 20 000 euros livförsäkring utan extra kostnad det första året. Från och med det andra året fortsätter livförsäkringen med normal premie.

Läs mera om livförsäkringen och babyförsäkringen.

För mera information, kontakta Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar 8-18).

Hur tecknar jag en babyförsäkring?

Babyförsäkringen är ett merskydd till Aktia Hemförsäkring. Babyförsäkringen tecknas som en s.k. reservering för ofött barn. Det är inte ännu i sig en försäkring, utan ett löfte om att du kan teckna en sjukkostnads- och olycksfallsförsäkring till det kommande barnet och som då gäller genast från barnets födelse. Då ersätter försäkringen t.ex. också kostnader för vård vid eventuella medfödda sjukdomar.

För att kunna teckna reserveringen måste mamman vara under 43 år gammal vid barnets beräknade födelsetid. För att teckna babyförsäkringen behöver du fylla i en hälsodeklaration, varefter du får ett meddelande från försäkringsbolaget att reservering har tecknats. Bifoga också en kopia på moderskapsrådgivningskortet. Glöm livförsäkring för den blivande mamman.

Vill du veta mera eller skaffa en babyförsäkring kontakta Försäkringsservice, tfn 010 247 7090 (vardagar kl. 8–18).

Läs mera om babyförsäkringen.

När träder babyförsäkringen i kraft?

Försäkringen träder i kraft från barnet födsel förutsatt att:

1. reserveringsavgiften är betald senast på förfallodagen

2. barnets personbeteckning har meddelats till försäkringsbolaget, senast 2 månader efter barnets beräknade födelsetid.